Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Cytochromy a nadciśnienie

Europejscy naukowcy znaleźli nowe dowody na rolę cytochromów w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Odkryli jednocześnie, że inhibitor działający na późniejszych etapach szlaku może być użyteczny w leczeniu nadciśnienia.
Cytochromy a nadciśnienie
Cytochrom P450 (CYP) należy do dużej rodziny enzymów, oksydaz, które wiążą się z hemowymi kofaktorami. Coraz więcej danych sugeruje, że białka CYP pełnią ważną rolę w regulacji czynności układu krwionośnego i nerek. Szczególnie istotne są epoksygenazy CYP, które katalizują produkcję kwasów epoksyeikozatrienowych (EET) o działaniu poszerzającym naczynia krwionośne i natriuretycznym. Obniżają one ciśnienie tętnicze i przeciwdziałają nadciśnieniu.

Głównym celem finansowanego przez UE projektu RENAL FUNCTIONS/EETS (Role of epoxyeicosatrienoic acids in the regulation of blood pressure, renal hemodynamics and sodium excretion in renovascular model of hypertension) było zbadanie roli EET w regulacji ciśnienia krwi. Aby ją ustalić, naukowcy prowadzili badania na szczurach z nadciśnieniem nerkowym (model 2K1C) oraz sprawdzali rezultaty podania inhibitora hydrolazy epoksydowej (sEH), enzymu degradującego EET.

Okazało się, że u szczurów 2K1C poziom ekspresji EET był obniżony i podanie inhibitora sEH zwiększało biodostępność EETS, obniżając ciśnienie tętnicze krwi. Ponadto inhibicja sEH poprawiała stan nerek, w tym ich hemodynamikę i czynności.

Następnie naukowcy wykorzystali miografię ciśnieniową, aby określić zmiany w reagowaniu czynnościowym na EET. Co ciekawe, okazało się, że tętnice szczurów z nadciśnieniem w mniejszym stopniu rozszerzały się pod wpływem EET niż tętnice innych zwierząt z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. To ograniczone reagowanie może dodatkowo pogarszać czynności nerek w przebiegu nadciśnienia, co pokazuje, że oprócz biodostępności EET istotny jest też szlak sygnałowy enzymu.

Podsumowując, wyniki projektu RENAL FUNCTIONS/EETS ukazały rolę metabolitów cytochromu P450 w regulacji czynności nerek i ciśnienia tętniczego krwi. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć wieloczynnikowe mechanizmy, które przyczyniają się do nadciśnienia tętniczego, a w dalszej perspektywie ulepszyć metody leczenia tego zaburzenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Cytochrom, nadciśnienie, cytochrom P450, ciśnienie tętnicze krwi, RENAL FUNCTIONS/EETS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę