Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RESTART — Wynik w skrócie

Project ID: 626797
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niderlandy

Celowanie w układ naczyniowy nowotworów złośliwych

Naukowcy europejscy zidentyfikowali molekuły swoiste dla naczyń krwionośnych guza, które mogą zostać wykorzystane w nowych strategiach przeciwnowotworowych.
Celowanie w układ naczyniowy nowotworów złośliwych
Angiogeneza, czyli proces formowania się nowych naczyń krwionośnych, stanowi główny czynnik warunkujący progresję guza. Dlatego też wiele związków angiostatycznych, czyli zaburzających ten proces, stosowanych jest w leczeniu nowotworów złośliwych, ich skuteczność jest jednak ograniczona. Większość tych leków jest antagonistami czynników wzrostu wytwarzanych przez guz i ich podawanie prowadzi do lekooporności. Istnieje więc zapotrzebowanie na alternatywne strategie, polegające na bezpośrednim uderzeniu w naczynia krwionośne guza.

Zakres finansowanego przez UE projektu RESTART (Refined screening for novel targets in the tumor vasculature) obejmował identyfikację markerów naczyń krwionośnych, które mogłyby stanowić cele leków przeciwnowotworowych. Naukowcy przeprowadzili sekwencjonowanie pierwotnego raka gruczołu krokowego i jego przerzutów w poszukiwaniu genów o ekspresji różnicowej w reakcji na czynniki związane z angiogenezą i śródbłonkiem naczyń guza. Co istotne, geny te nie mogły jednocześnie występować w transkryptomie prawidłowej tkanki.

Odkryto 14 markerów swoistych dla śródbłonka naczyń guza. Zwalidowano je poprzez testy utraty i uzyskania funkcji. Jednym z nich był PR-1, receptor czynnika wzrostu, który wiąże ligand PR-1. Wyniki projektu sugerują, że PR-1 może być użytecznym celem terapii antyangiogenicznych różnego typu guzów litych.

Podsumowując, w projekcie RESTART udało się zidentyfikować swoiste markery śródbłonka naczyń guza o potencjalnie dużej wartości klinicznej. Konsorcjum przewiduje, że molekuły te znajdą zastosowanie w strategiach skierowanych wobec naczyń krwionośnych, stanowiących swoiste i skuteczne metody leczenia nowotworów złośliwych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nowotwór złośliwy, naczynia krwionośne, guz, angiogeneza, śródbłonek, PR1
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę