Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Etyka i kwestie społeczne a technologie na rzecz komfortowego starzenia się

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) poprawiają jakość życia osób starszych w niespotykanym dotychczas stopniu, ale jednocześnie budzą obawy pod względem społecznym i etycznym. Problemem tym zajęli się uczestnicy unijnej inicjatywy.
Etyka i kwestie społeczne a technologie na rzecz komfortowego starzenia się
Technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak technologie wspomagające i systemy monitoringu, poprawiają jakość życia osób starszych — pomagają im w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia oraz zachowaniu niezależności i aktywności. Kwestią nieodłącznie związaną z TIK na rzecz komfortowego starzenia się jest poszanowanie wartości, takich jak ludzka godność i niezależność. Konieczne jest lepsze zrozumienie oddziaływania istniejących wartości na innowacje technologiczne, a także wpływu technologii na standardy społeczeństwa. Takie podstawowe wartości muszą być uwzględniane na etapie projektowania TIK od samego początku.

Celem finansowanego ze środków UE projektu VALUE-AGEING (Incorporating European fundamental values into ICT for ageing: A vital political, ethical, technological, and industrial challenge) było znalezienie lepszych rozwiązań pozwalających na uwzględnienie kwestii społecznych, etycznych i związanych z wartością w zakresie TIK na rzecz komfortowego starzenia się.

W ramach projektu 23 badaczy wymieniało się wiedzą i umiejętnościami. Przeprowadzono również osiem rekrutacji. Zespół projektu wykonał analizę w celu ustalenia stanu faktycznego, opracował specjalne metryki, stworzył bazę danych najlepszych praktyk, a także przygotował plany działania w celu identyfikacji, oceny i zaprezentowania możliwości w dziedzinie polityki.

Na podstawie ustaleń partnerzy projektu doszli do wniosku, że uniwersalność wartości stosowanych do nauki i technologii powinna uwzględniać lokalne różnice i warunki. UE musi zachęcać do zaangażowania społeczności na szczeblu lokalnym i krajowym. Te społeczności odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu zróżnicowanego wpływu TIK na osoby starsze i powielaniu sprawdzonych rozwiązań technologicznych.

Zespół projektu VALUE-AGEING wydał kilka zaleceń dla polityków oraz przedstawicieli środowiska akademickiego i przemysłowego. Skuteczne i dobrze znane TIK na rzecz komfortowego starzenia się powinny być dostępne przede wszystkim w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej oraz opieki długoterminowej. Starsi pacjenci, którzy nie potrafią przystosować się do nowych technologii, nie powinni znaleźć się w gorszej sytuacji pod względem leczenia lub opieki. Wprowadzanie technologii usprawniających opiekę należy połączyć z włączeniem do sieci opieki, rozwojem nowych usług i odpowiednim dostosowaniem przepisów prawnych.

Wyniki projektu VALUE-AGEING zachęcają naukowców do zastanowienia się, co ma znaczenie dla osób starszych mieszkających w danym regionie i dlaczego. Zespół projektu zwrócił się również do decydentów o zidentyfikowanie słabych punktów, ponowne zajęcie się kwestią nierówności i ocenę alokacji zasobów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Technologie informacyjno-komunikacyjne, osoby starsze, starzenie, podstawowe wartości, VALUE-AGEING
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę