Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ cyfryzacji na relacje między organami administracji publicznej

Procesom cyfryzacji i integracji rządowych infrastruktur informacyjnych towarzyszy powstawanie nowych rodzajów władzy. W ramach jednej z inicjatyw UE zajęto się badaniem tych form.
Wpływ cyfryzacji na relacje między organami administracji publicznej
Prace nad cyfryzacją infrastruktur informacyjnych administracji publicznej stanowią idealną sposobność do zbadania restrukturyzacji władzy na poziomie krajowym, międzynarodowym i lokalnym oraz między sektorem publicznym i prywatnym. Cyfryzacja infrastruktur informacyjnych w środowiskach instytucjonalnych stanowi wyzwanie dla istniejących hierarchii władzy, co przejawia się poprzez pojawianie się nowych podmiotów, zmiany w hierarchiach informacji i polityk, nowe obszary kompetencji i procedury legitymizacji.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu TRANSLATEINSTITUTION (Translating institutions. Digitisation of administrative data assets as redesign of the modernist state) zajęto się ustaleniem, które z nowych form władzy i cech suwerenności wynikają z przeprojektowania infrastruktury informacji administracyjnych.

Przeprowadzono trzy analizy przypadków we Włoszech i Holandii, przyglądając się danym geograficznym i danym stanu cywilnego na poziomie krajowym.

Jeden ze scenariuszy dotyczył integracji danych osobowych na poziomie władz lokalnych i krajowych. Wyniki wskazują, że integracja rejestrów stanu cywilnego nie sprowadza się jedynie do redystrybucji informacji, lecz wiąże się z wprowadzeniem nowych podmiotów i przepływów zadań.

Inna analiza dotyczyła prac holenderskiej komisji parlamentarnej ds. niepowodzeń w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Badano interpretacje konkretnych niepowodzeń przez media, specjalistów, badaczy akademickich, komisję parlamentarną oraz holenderski parlament i rząd. Wyniki sugerują, że sposoby prezentowania niepowodzeń TIK przez media i późniejsze interpretacje parlamentarne mogą wpływać na potencjalne rozwiązania organizacyjne. Stanowi to wyzwanie dla istniejącej organizacji współpracy między ministerstwami.

Ostatnie z badań dotyczyło 20-letniego procesu integrowania baz danych holenderskiego katastru nieruchomości z krajowym rejestrem danych osobowych. Zidentyfikowano kilka decyzji technicznych i społecznych, dzięki którym urząd ewidencyjny zachował kontrolę nad swoimi zasobami informacyjnymi i mógł rozwijać wewnętrzne możliwości techniczne.

Wyniki projektu TRANSLATEINSTITUTION będą mieć implikacje dla opracowywania rządowych projektów TIK wpływających na relacje lokalne i krajowe, formułowania średnio- i długoterminowych polityk TIK przez rządy na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz określania polityk i zasad zarządzania dla dużych projektów TIK w administracji publicznej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Cyfryzacja, rządowe infrastruktury informacyjne, TRANSLATEINSTITUTION, zasoby danych administracyjnych, obieg danych, zarządzanie z użyciem infrastruktur informacyjnych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę