Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaskakujące wyniki badań nad ewolucją przodków człowieka

Nowe dane na temat historii wytwarzania narzędzi w paleolicie na terenach dzisiejszej Armenii i Turcji mogą zrewolucjonizować istniejące teorie na temat rozproszenia i ewolucji wczesnych ludzi.
Zaskakujące wyniki badań nad ewolucją przodków człowieka
Demografia naszych plejstoceńskich przodków zaliczanych do plemienia systematycznego Hominini może ujawnić wiele informacji na temat ewolucji człowieka. Region Eurazji obejmujący tereny dzisiejszej Turcji i Armenii może kryć cenne informacje o pochodzeniu człowieka, jednak potrzebne są szczegółowe badania skamieniałości i podobnych wykopalisk. To właśnie przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu PLATEAU (Palaeolithic Populations in Armenia and Turkey: Expanding Archaeological Understanding).

W ramach projektu przeprowadzono niezbędne wykopaliska, zbadano artefakty i rozbudowano istniejące archeologiczne bazy danych, między innymi dokonując analizy porównawczej znalezisk z terenów obu krajów. Wykopaliska wykonano na stanowiskach w północno-wschodniej Turcji i zachodniej Armenii znanych jako obszary zamieszkiwane w plejstocenie przez przodków człowieka. Wyniki porównano z istniejącymi danymi dla innych obszarów, analizując w szczególności regionalne różnice w metodach wytwarzania narzędzi kamiennych.

Badania terenowe w dorzeczu rzeki Kura w Turcji ujawniły pokłady plejstoceńskie zawierające artefakty być może pochodzące z Paleolitu, natomiast wykopaliska na stanowisku Barozh 12 w Armenii dostarczyły licznych artefaktów obsydianowych stanowiących cenne źródło danych o cywilizacji wczesnych ludzi i sposobach korzystania z ziemi. Stwierdzono, że okolice stanowiska Barozh 12 rzeczywiście były terenami sprzyjającymi społecznościom łowiecko-zbierackim, a metody produkcji narzędzi wykazują podobieństwa z danymi z innych regionów, w tym Gruzji, Iranu i Lewantu.

Niektóre z narzędzi obsydianowych pochodziły z terenów odległych nawet o 180 km, co pozwala sądzić, że przodkowie ludzi byli wysoce mobilni i znali wyrafinowane metody pozyskiwania surowców na narzędzia. Porównania z innymi stanowiskami w Armenii ukazały regionalne prawidłowości dotyczące wytwarzania artefaktów, technologii i organizacji technologicznej.

Z kolei porównania między stanowiskami tureckimi i armeńskimi wskazują na istotne różnice w metodach wytwarzania narzędzi obsydianowych, niezwiązane z różnicami surowcowymi. Na podstawie tych i innych obserwacji partnerzy projektu wysnuli hipotezę, że mogło w tym samym czasie istnieć wiele odizolowanych populacji Hominini. Stawia to pod znakiem zapytania istniejące modele rozproszenia Hominini i wskazuje kierunki dalszych badań.

Te potencjalnie ważne wyniki przekazywano międzynarodowej społeczności akademickiej podczas konferencji i innych wydarzeń oraz poprzez publikacje. Partnerzy projektu zorganizowali również w Turcji warsztat międzynarodowy dla badaczy i studentów dziedziny, w którym wzięli udział współpracownicy z Ameryki, Armenii, Europy i Turcji. Wyniki projektu mogą znacząco poszerzyć istniejącą wiedzę na temat ewolucji człowieka.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Paleolit, plejstocen, Hominini, wykopaliska, narzędzia kamienne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę