Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IASIMOV — Wynik w skrócie

Project ID: 327616
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Lepsze modele do badania inwazyjnych gatunków obcych

W Europie i na świecie rodzime ekosystemy są coraz bardziej zdominowane przez gatunki inwazyjne. Naukowcy opracowują ulepszone modele statystyczne, umożliwiające przywidywanie przyszłych inwazji w społecznościach roślin.
Lepsze modele do badania inwazyjnych gatunków obcych
Inwazyjne gatunki obce (IAS) powodują poważne zaburzenia w środowisku, zmieniając skład gatunków i działanie ekosystemów. Uważa się je za poważne zagrożenia dla bioróżnorodności

Celem finansowanego ze środków UE projektu IASIMOV (Invasive alien species: Towards improved modeling tools through virtual ecology) było zmodelowanie ewolucji i ekologii roślin, aby dokładniej poznać inwazje. Uczeni chcieli stworzyć bardziej wiarygodny model związanego z konkurencją wpływu roślin rodzimych na wzorce inwazji.

Badacze stwierdzili, że najlepszym wskaźnikiem dla modelu jest średnie funkcjonalne niepodobieństwo między gatunkami inwazyjnymi i rodzimymi. Ustalili też, że na wskaźniki konkurencji większy wpływ mają błędy systematyczne w danych niż filtrowanie środowiskowe.

Uczestnicy projektu IASIMOV chcieli wykorzystać dane symulowane do sprawdzenia aktualnych metod statystycznych, aby wysunąć wnioski z prawidłowości dotyczących filtrów ekologicznych, a w ten sposób udoskonalić przyszłe prognozy dotyczące inwazji. Następnie przetestowano przewidywania teoretyczne z metod statystycznych, przeprowadzając eksperymenty z udziałem roślin obcych rosnących w kontrolowanych warunkach w pospolitym ogrodzie oraz analizując aktualne wzorce inwazji na francuskich terenach trawiastych, w różnych gradientach środowiskowych.

Ustalono, że konieczne jest uwzględnienie cech gatunków, aby określić wpływ podobieństwa gatunków obcych i rodzimych na te ostatnie. Określając ilościowo różnice cech między gatunkami obcymi i rodzimymi, uczeni byli w stanie dokładniej zrozumieć sposób rozprzestrzeniania się gatunków obcych w skali regionalnej i lokalnej.

Aby określić znaczenie filtrów środowiskowych i biotycznych dla sukcesu inwazji, wykorzystano nowe narzędzie statystyczne. Przy pomocy modelu symulacyjnego FATE-HD z Parku Narodowego Ecrins we francuskich Alpach przeprowadzono modelowanie przyszłego rozprzestrzeniania się dwóch zbiorów gatunków obcych.

Uczestnicy projektu IASIMOV spodziewają się, że symulacje te ukażą wpływ takich czynników, jak zmiana klimatu czy intensywność upraw, na inwazje gatunków obcych.

Prace te będą miały istotne znaczenie dla naukowców zajmujących się ekologią inwazji oraz prawodawców działających w obszarze walki z inwazyjnymi gatunkami obcymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Inwazyjne gatunki obce, ekosystemy, bioróżnorodność, IASIMOV, ekologia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę