Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SEISMOLOGY IN RGB — Wynik w skrócie

Project ID: 326482
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Drgania czerwonych olbrzymów

Czerwone olbrzymy to stare i zimne gwiazdy o dużej jasności. Ogrywają one istotną rolę w astrofizyce gwiezdnej, galaktycznej i pozagalaktycznej.
Drgania czerwonych olbrzymów
Gwiazdy mogą wymieniać się materiałem ze swoim otoczeniem poprzez wyrzucenie warstw powierzchniowych. Wraz z procesami transportowymi wewnątrz gwiazd wpływa to na chemiczną ewolucję całej galaktyki. Czerwone olbrzymy mają tutaj szczególnie duże znaczenie.

Celem projektu SEISMOLOGY IN RGB (Asteroseismology to constrain physic of transport processes occurring in red giant stars) było wykorzystanie asterosejsmologii czerwonych olbrzymów w celu sprawdzenia bieżących przewidywań teoretycznych dotyczących ich wewnętrznej struktury i ewolucji. Podstawowym celem było udoskonalenie fizycznego opisu procesów hydrodynamicznych, takich jak rotacja gwiazd na gałęzi czerwonego olbrzyma.

Asterosejsmologia to zaawansowane narzędzie służące do badania wnętrza gwiazd. Misje kosmiczne CoRoT i Kepler uzyskały asterosejsmologiczne dane wielu gwiazd, które umożliwiły wykrycie i charakterystykę oscylacji słonecznych w dużej liczbie czerwonych olbrzymów. Wykrycie bogatych widm oscylacyjnych (w tym nieradialnych trybów oscylacyjnych) umożliwiło wykonanie szczegółowych badań ich wewnętrznych struktur.

W ramach projektu nawiązano bliską współpracę z badaczami biorącymi udział w spektroskopowej i asterosejsmicznej analizie danych (CoRoT and Kepler) i wykonano porównania danych z modelami ewolucji gwiazd. Rozmieszczenie czasowe trybów g (ΔΠ) dostarcza informacji o statusie ewolucyjnym czerwonych olbrzymów (czerwone olbrzymy lub podstawowe gwiazdy He).

Zmiany w ΔΠ można wyjaśnić różnicami w profilu gęstości, a następnie profilu częstotliwości Brunt-Väisälä oraz obecnością konwekcyjnego jądra indukowanego spalaniem helu. Wyniki te mają wiele zastosowań w astrofizyce, w tym do charakterystyki macierzystych gwiazd planet.

Podstawowy ruch rotacyjny czerwonych olbrzymów mierzony przy użyciu asterosejsmologii wykazuje znaczne różnice w stosunku do bieżących przewidywań z modelów gwiazd. Wskazuje to na nieoczekiwane procesy transportowe mające miejsce na gałęzi czerwonego olbrzyma.

Elementem projektu było także badanie wpływu przewidywań uzyskanych na podstawie modelów ewolucji gwiazd na nasze zrozumienie procesu formowania się i ewolucji Drogi Mlecznej. Naukowcy dążyli również do określenia, w jaki sposób procesy transportowe we wnętrzu gwiazd mogą zmienić wzory chemiczne obserwowane na powierzchni populacji gwiazd.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Czerwone olbrzymy, astrofizyka, procesy transportowe, asterosejsmologia, ewolucja gwiazd
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę