Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CTA-VLC COMPARISON — Wynik w skrócie

Project ID: 330904
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Porównanie rozwoju dwóch śródziemnomorskich regionów

W ramach pewnego unijnego projektu przeanalizowano modernizację dwóch europejskich regionów śródziemnomorskich w XIX i XX wieku.
Porównanie rozwoju dwóch śródziemnomorskich regionów
Dokładniej mówiąc, badanie dotyczyło hiszpańskiej Walencji i włoskiej Katanii, które porównano ze sobą przy użyciu podejścia uwzględniającego wiele zagadnień oraz koncentrującego się na kwestiach urbanistycznych i terytorialnych, analizowanych z perspektywy lokalnej, jak i globalnej. W ramach projektu CTA-VLC COMPARISON (Catania and Valencia's way to modernity. A multidisciplinary comparison between two port cities within Mediterranean Europe (1850-1915)) badano omawiane zagadnienie z trzech różnych perspektyw.

Po pierwsze, starano się określić korzenie modernizacji, począwszy od zdobywania terenów przyległych po dostęp do rynków światowych, przyglądając się gospodarkom, infrastrukturze oraz hierarchiom terytorialnym i miejskim. Zarówno w przypadku Katanii, jak i Walencji zależność między częścią nabrzeżną miała charakter nieliniowy, po połączeniu z portami i terenami przyległymi w drugiej połowie XIX wieku.

Omawiana analiza umożliwiła poznanie różnic między oboma miastami, jeżeli chodzi przebieg ich modernizacji. O ile Walencja posiadała dobre połączenia z innymi dużymi miastami, to Katania była bardziej odizolowana. Jednak w obu przypadkach w pobliżu miast znajdowały się dynamiczne i urozmaicone regiony rolnicze, co sprzyjało rozwojowi swego rodzaju śródziemnomorskiej industrializacji.

Inna ważna część projektu dotyczyła badania miejscowych elit, na przykład przedsiębiorców i polityków, a także kapitału w centrach i na peryferiach, tak by zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za rozrost miast. Zespół ustalił, że miasta, politycy, gospodarka i przedsiębiorczość wzajemnie się przenikały, a w obu miastach działały wybitne postacie działające w obszarze kapitalizmu, zarządzania rozwojem miast i handlu morskiego. Występowały jednak pewne różnice, na przykład kompanie okrętowe powstawały w Walencji, ale w Katanii.

W projekcie przeanalizowano też proces modernizacji w tych miastach, przyglądając się w szczególności modernizmowi i postępowi. W obu miastach między 1880 a 1910 r. rozkwitały różne koncepcje postępu, dzięki czemu stały się one najważniejszymi ośrodkami piśmienniczymi w swoich krajach. W obu miastach organizowano też ważne regionalne i rolnicze wystawy, będące dowodem ich otwarcia na świat.

Priorytetem projektu było wyjście poza dziedzinę ściśle naukową i zbliżenie do siebie obu miast, szczególnie w zakresie współpracy między dwiema historycznymi szkołami. Znaczenie może mieć też współpraca między portami znajdującymi się w badanych miastach. W dalszej perspektywie współpraca ta może zostać wykorzystana także przez inne miasta europejskiej części regionu Morza Śródziemnego. Projekt potwierdza ponadto istnienie podziału Europy na północ i południe.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Morze Śródziemne, modernizacja, Walencja, Katania, CTA-VLC COMPARISON, miasta portowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę