Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe badania chorób serca

Wyjaśnienie procesu remodelowania serca może mieć korzystny wpływ na leczenie i profilaktykę chorób serca.
Nowe badania chorób serca
Choroby serca to główna przyczyna zgonów na całym świecie, należy więc pilnie zgłębić wiedzę dotyczącą biologii serca. Nadmierna hipertrofia serca jest schorzeniem charakteryzującym się nieprawidłowym zgrubieniem mięśnia sercowego, co stanowi patologiczne remodelowanie tego narządu oraz wiąże się z wysoką chorobowością i śmiertelnością.

Coraz więcej danych sugeruje, że na masę mięśnia sercowego ma potencjalnie wpływ system proteasomu ubikwitynowego, który odpowiada za degradację białek. Poprzednie prace uczestników finansowanego przez UE projektu PROCARE (Impact of proteasome subpopulations on cardiac remodeling) wykazały nieoczekiwaną regulację proteasomalną hipertrofii serca, po części związaną ze zmianami w procesie składania, a w związku z tym w budowie proteasomowych kompleksów 20S.

Zakres projektu PROCARE objął dalsze badania nad regulacyjnym mechanizmem remodelowania serca oraz potencjalnymi możliwościami jego modulowania i powstrzymywania rozwoju chorób serca. W modelu z utratą funkcji naukowcy zaobserwowali, że ograniczona regulacja proteasomalna indukuje poważne nasilenie remodelowania serca, przyspieszoną patogenezę, zwiększenie hipertrofii oraz przedwczesny zawał mięśnia sercowego.

Dalsze badania wykazały, że przed wystąpieniem remodelowania serce jest pod względem anatomicznym i funkcjonalnym zdrowe. To sugeruje, że stres jest najpewniej głównym czynnikiem wyzwalającym ten mechanizm. W modelu z uzyskaniem funkcji wzmocnienie mechanizmu regulacyjnego degradacji proteasomu umożliwiło zachowanie funkcji serca po indukcji remodelowania, wpływając na dostępność białek, w tym tych uczestniczących w skurczu mięśnia.

Reasumując, badanie PROCARE udowodniło, że wcześniej niedostrzegany mechanizm regulacji degradacji białek w sercu jest niekonieczny w warunkach fizjologicznych, lecz chroni przed rozwojem choroby i zawału serca, co podkreśla jego potencjalną wartość terapeutyczną.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Choroba serca, zawał mięśnia sercowego, remodelowanie serca, hipertrofia serca, proteasom ubikwitynowy, PROCARE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę