Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze zawiadywanie w salach lekcyjnych poprawia skuteczność kształcenia

Nowe narzędzia do pomiaru zawiadywania w salach lekcyjnych oraz zastosowania nowych technologii powinny przyczynić się do podniesienia poziomu edukacji i profesjonalizmu nauczycieli w Europie.
Lepsze zawiadywanie w salach lekcyjnych poprawia skuteczność kształcenia
W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych technologii edukacyjnych, ale ich wdrażanie przebiega powoli ze względu na brak testów prowadzonych w rzeczywistych warunkach sali lekcyjnej. Ważne jest, by takie technologie były projektowane z myślą o koordynacji z nauczycielami, tzn. z uwzględnieniem ich "możliwości zawiadywania".

W ramach projektu MIOCTI (Modeling and integration of orchestrated classrooms through tangible and paper interfaces), finansowanego ze środków UE, rozwijano strategie mające zwiększyć użyteczność sal lekcyjnych, a tym samym poprawić skuteczność edukacji. Przygotowano rozwiązania symulujące i rozwijające takie zawiadywanie w prawdziwej sali lekcyjnej dzięki wykorzystaniu materiałów papierowych i innych namacalnych obiektów, łatwo dostępnych w klasie.

Uczestnicy projektu obserwowali, w jaki sposób nauczyciele zawiadują technologiami w salach lekcyjnych, wykorzystując do tego technologię śledzenia ruchu gałek ocznych, kwestionariusze i czujniki. Następnie przebadano i wyszczególniono te technologie sal lekcyjnych, które są łatwiejsze w zawiadywaniu, przedstawiając jednocześnie przeszkody utrudniające wdrażanie technologii.

Przeszkody te pokonano dzięki internetowym i łączącym różne platformy modelom, ułatwiającym wdrażanie technologii w salach lekcyjnych. Skuteczności proponowanych rozwiązań dowiedziono na różnych lekcjach, od nauki języków po matematykę, udostępniając je online w formacie open-source.

Informacje o rezultatach projektu MIOCTI rozpowszechniano na specjalnych warsztatach, kilku wydarzeniach oraz w 20 publikacjach naukowych, jak również przekazano je nauczycielom i specjalistom od pedagogiki. Prace te torują też drogę bardziej nowatorskim badaniom mającym na celu wsparcie nauczycieli w codziennych praktykach lekcyjnych, rejestrację interakcji w klasach i badanie wymiaru emocjonalnego zawiadywania.

Nowe techniki pomiaru i modelowania zawiadywania w salach lekcyjnych z pewnością przyczynią się do poprawy poziomu europejskiej doskonałości i konkurencyjności na tym polu, a także do podniesienia kwalifikacji nauczycieli. Jeżeli rozwiązania te okażą się skuteczne, można je będzie zastosować w innych zawodach, dzięki czemu społeczeństwo Europy stanie się lepiej wykształcone.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zawiadywanie w salach lekcyjnych, edukacja, MIOCTI, technologie nauczania, pedagogika
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę