Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OMUBAS — Wynik w skrócie

Project ID: 331576
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Rola naddominacji w przystosowaniu do środowiska

Naddominacja w sensie genetycznym wyjaśnia istotne zjawiska z dziedziny rolnictwa i zdrowia. Naukowcy z UE zbadali, jak naddominacja pojawia się na drodze ewolucji.
Rola naddominacji w przystosowaniu do środowiska
Naddominacja zachodzi, gdy osobniki heterozygotyczne osiągają wyższy poziom przystosowania darwinowskiego niż każda z homozygot na daną cechę. Przy naddominacji różnorodność genetyczna w populacjach może być podtrzymywana nawet kosztem przystosowania, czego klasycznym przykładem jest anemia sierpowata. Najpoważniejsza postać choroby występuje przy dwóch genach recesywnych.

Uczestnicy projektu OMUBAS (Overdominance: From spontaneous mutations to balancing selection in natural populations) badali częstość występowania naddominacji, która zachodzi w ramach spontanicznych mutacji i segregacji. Zespół wykorzystał dziką populację drożdży Saccharomyces cerevisiae po około 800 pokoleniach rozmnażania bezpłciowego.

Naukowcy wybrali z każdej populacji doświadczalnej pojedynczy genotyp do badania naddominacji, zarówno z przystosowaniem do inwazji, jak i małym nachyleniem wykresu funkcji przystosowania od częstości występowania. Przystosowanie oceniano poprzez bezpośrednią rywalizację obu szczepów ze szczepem o genotypie rodzicielskim. Po odkryciu przynajmniej jednego klonu rodzicielskiego, w którym heterozygoty uzyskiwały przewagę, zespół krzyżował potomków, aby zbadać, czy przewaga ta wynika z naddominacji, czy sprzężenia.

Naukowcy sprawdzili również, czy odsetek populacji z mutacjami cechującymi się naddominacją zależy od wstępnego przystosowania danego genotypu. Skonstruowano homozygotyczne genotypy potomne do badań, a prace trwają również po zakończeniu projektu.

Badanie OMUBAS znajduje zastosowanie w wielu różnych dyscyplinach. Biotechnologia to ważny sektor — na przykład w przemysłowych procesach fermentacyjnych — gdzie istotne jest optymalne przystosowanie populacji mikroorganizmów. Wyniki mają również zastosowanie w przypadku heterozji roślin uprawnych, jako że można ją osiągnąć w liniach wsobnych poprzez sztuczny dobór.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Naddominacja, przystosowanie, ewolucja, heterozygotyczny, OMUBAS, heterozja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę