Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zautomatyzowane wytwarzanie przeszczepów tkankowych w bioreaktorach

Wytwarzanie tkanek metodami inżynieryjnymi niesie ogromne możliwości dla medycyny. Trzeba jednak przezwyciężyć ograniczenia związane z wytwarzaniem przeszczepów, aby móc wdrożyć te rozwiązania do praktyki klinicznej.
Zautomatyzowane wytwarzanie przeszczepów tkankowych w bioreaktorach
Mimo postępów na polu medycyny regeneracyjnej pewne poważne, dotąd nierozwiązane problemy ograniczają powszechne stosowanie terapii regeneracyjnych. Bioreaktory mogą okazać się rozwiązaniem bieżących ograniczeń, ułatwiając szerokie zastosowanie i wprowadzenie na rynek terapii w postaci przeszczepów na bazie komórek.

Bioreaktory zapewniają kontrolowane i regulowane środowisko hodowli, które minimalizuje zmienność produktu, a systemy ciągłego monitorowania pozwalają uzyskać zgodność z wymogami prawnymi. Automatyzacja procesu produkcji pozwoliłaby jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo i obniżyć koszty.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu BIO-COMET (Bioreactor-based, clinically oriented manufacturing of engineered tissues) opracowali bioreaktor z czujnikiem do wytwarzania czynnościowych, autologicznych przeszczepów metodami inżynieryjnymi, służących do regeneracji chrząstki.

Innowacje wytwarzania przeszczepów chrząstki wprowadzone w projekcie BIO-COMET obejmują automatyzację i kontrolę produkcji. Bioreaktor spełnia wymogi prawne, jest uproszczony a jego działanie jest płynniejsze. Można zmieniać skalę procesu wytwarzania tkanki, monitorować online parametry hodowli i jej jakości, jak również zarządzać danymi w celu zapewnienia identyfikowalności produktu.

Opracowany system produkcji na bazie bioreaktora został przekazany do placówki testowej GMP, gdzie przeprowadzono przedkliniczne na dużych zwierzętach. Wyniki badań przedklinicznych wskazują, że zastosowanie wytworzonej w bioreaktorze chrząstki do przeszczepów jest nie tylko realistyczne, lecz przynosi też lepsze rezultaty pod względem naprawy chrząstki u dużych zwierząt.

Projekt ten umożliwi poszerzenie zastosowania platform na bazie bioreaktorów poza dziedzinę wytwarzania chrząstki metodami inżynieryjnymi. Ostatecznym celem jest szerokie zastosowanie i wprowadzenie na rynek terapii w postaci przeszczepów na bazie komórek.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Bioreaktor, terapia komórkowa, terapia tkankowa, medycyna regeneracyjna, chrząstka, chondrocyt
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę