Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Łowienie i zachowanie się ryb

Naukowcy z UE badali reakcję behawioralną ryb na presję związaną z ich odławianiem. Poławianie ryb powoduje presję, za sprawą której przeżywają osobniki potrafiące uniknąć schwytania, co wpływa na zachowania ludzi, a także zrównoważoność i opłacalność sektora.
Łowienie i zachowanie się ryb
Ryby z nadmiernie eksploatowanych zasobów często stają się trudne do złapania. Powodem może być po prostu ich malejąca liczebność, ale innym czynnikiem jest dobór ewolucyjny preferujący bardziej przebiegłe zachowania ryb.

W ramach projektu FISH&FISHERS (The role of the behavioural interactions between fish and fishers on fisheries sustainability), finansowanego ze środków UE, zbadano te zachowania. Przy pomocy różnych zaawansowanych technologicznie systemów śledzenia oraz metod modelowania matematycznego zespół badał presje selekcyjne na drapieżniki i zdobycz, wpływające na zachowanie się ryb. Na potrzeby badania za drapieżników polujących na ryby uznano ludzi.

Wyniki badania wskazują, że przeżycie osobników uzależnione jest od ich zachowania, a eksploatacja zasobów ryb powoduje selekcję zachowań umożliwiających uniknięcie schwytania. Selekcja taka jest elementem syndromu "bojaźliwości", często obserwowanego u odławianych populacji, co z kolei wpływa na zachowanie się ludzi. Uczeni uznali, że zmienność zachowania ryb może być ważnym czynnikiem stymulującym selekcję w kierunku cech umożliwiających rybom przetrwanie.

Badacze ustalili, że łowność jest zmienna i może szybko spaść nawet w ciągu jednego sezonu. Oznacza to negatywne konsekwencje dla zrównoważoności i opłacalności łowisk. Zmiana relacji między drapieżnikami i zdobyczą powoduje zmniejszenie rozmiarów dorosłych ryb, co ma nieznane następstwa dla ekosystemów. Zespół zasugerował, że spowodowane działalnością człowieka zmiany populacji ryb mogą mieć charakter powszechny.

Konsorcjum przeprowadziło szereg szkoleń dla badaczy, którzy skorzystali ze środowiska projektu oraz powstałej w jego ramach sieci naukowców.

Rezultaty inicjatywy FISH&FISHERS mają bezpośrednie znaczenie dla różnych polityk dotyczących zarządzania łowiskami. Dzięki nim Europa może być w stanie skuteczniej równoważyć sprzeczne ze sobą potrzeby dotyczące rybołówstwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rybołówstwo, zachowania ryb, zrównoważony rozwój, FISH&FISHERS, interakcje behawioralne, łowiska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę