Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ENGAGE2020 — Wynik w skrócie

Project ID: 612281
Źródło dofinansowania: FP7-SIS
Kraj: Dania

Zaangażowanie społeczne w badania i innowacje

Pewien unijny projekt pomógł w upowszechnieniu wykorzystania metod i polityk na rzecz zaangażowania społeczeństwa w badania i innowacje.
Zaangażowanie społeczne w badania i innowacje
Konieczne jest zwiększenie świadomości na temat zalet zaangażowania społeczeństwa w kwestie dotyczące europejskich badań i innowacji. Obecnie większość działań na rzecz zaangażowania społeczeństwa na uniwersytetach prowadzonych jest w dziedzinie nauk społecznych. Zaangażowanie publiczne musi mieć jednak miejsce także w innych dziedzinach badań.

Zbadanie i określenie, jak, gdzie i dlaczego społeczeństwo może zostać bardziej zaangażowane w badania i innowacje, było celem projektu ENGAGE2020 (Engaging society in Horizon 2020). W jego ramach dokonano przeglądu aktualnych i potencjalnych polityk, instrumentów i praktyk związanych z programem Horyzont 2020 i dotyczących badań, innowacji i pokrewnych działań. Druga faza projektu poświęcona była informowaniu o potencjale zaangażowania społecznego oraz sposobach na jego zwiększenie.

W skład konsorcjum weszło sześciu partnerów europejskich, reprezentujących instytucje badawcze, uczelnie wyższe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W ramach projektu powstały raporty, przegląd powodów uzasadniających zaangażowanie społeczeństwa w badania oraz antologia w formie e-booka, wprowadzająca czytelnika w przystępny sposób w problematykę zaangażowania w badania i innowacje. Informacje o wynikach prac rozpowszechniano także za pośrednictwem warsztatów, sprawozdań, konferencji i webinariów.

Promowanie interdyscyplinarnych, ukierunkowanych na określone problemy i związanych ze społecznością badań środowisku naukowym przyczyni się do popularyzacji praktyk zaangażowania publicznego we wszystkich dyscyplinach. Szczegółowe informacje o projekcie, oficjalne raporty i krótkie artykuły można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania i innowacje, zwiększanie zaangażowania społeczeństwa, ENGAGE2020, Horyzont 2020, zaangażowanie publiczne, zaangażowanie społeczne, rozwijanie potencjału, włączanie w główny nurt, badania dotyczące społeczności
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę