Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Udoskonalona sekwestracja węgla

Unijny zespół badał czynniki mające wpływ na transport i składowanie dwutlenku węgla (CO2). Dzięki badaniu zanieczyszczeń udoskonalono projekty i zwiększono bezpieczeństwo eksploatacji układów rur do transportu CO2 oraz zapewniono bezpieczniejsze długoterminowe przechowywanie go pod ziemią.
Udoskonalona sekwestracja węgla
Zanieczyszczenia mogą mieć znaczący wpływ na przechowywanie i transport CO2. Badanie tego zagadnienia pomoże przyspieszyć tworzenie technologii potrzebnych do realizacji unijnej inicjatywy wiązania, transportu i przechowywania CO2 (CCS).

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu IMPACTS (The impact of the quality of CO2 on transport and storage behaviour) badali wpływ zanieczyszczeń CO2 na transport i przechowywanie. W rezultacie zespół uzyskał wiedzę niezbędną do projektowania, konstruowania i obsługi bezpiecznych linii przepływu CO2 oraz urządzeń injekcyjnych. Ponadto prace umożliwiły bezpieczne długoterminowe geologiczne składowanie CO2.

Naukowcy przeprowadzili fundamentalne badania nad wpływem zanieczyszczeń na przepływ i inne parametry fizyczne oraz na reaktywność chemiczną. Dzięki eksperymentom uzyskano dane termodynamiczne.

Konsorcjum wykorzystało dane własne oraz pochodzące z innych źródeł, aby stworzyć nowe równania referencyjne stanu gazów spalinowych. Dane te włączono do powszechnie dostępnego oprogramowania, opracowanego w ramach projektu.

Dzięki takim badaniom i modelowaniu możliwe było określenie najważniejszych luk w wiedzy, a tym samym ulepszenie łańcuchów CCS.

W ramach projektu uzyskano podsumowanie wiedzy o korozji rur CO2 oraz dokładniej określono akceptowalny poziom zanieczyszczeń w układach transportujących CO2. W rezultacie zespół opracował siedem reprezentatywnych łańcuchów CCS.

Ogólne wyniki podkreślają istotność ujednoliconego podejścia do przetwarzania, kompresji i transportu gazu. Następnie zespół opracował wiarygodne wytyczne dotyczące akceptowalnego poziomu zanieczyszczeń. Na przykład przy 4% zanieczyszczeń zapotrzebowanie energetyczne na kompresję i przetwarzanie wzrasta o 50%.

Na podstawie poczynionych ustaleń sformułowano szereg rekomendacji dotyczących metod tworzenia projektów i prowadzenia oceny ryzyka.

Prace te popularyzowano podczas wielu wydarzeń i konferencji. W projekcie IMPACTS zorganizowano też kursy, w których wzięło udział 43 uczestników. Wyniki projektu szczegółowo omówiono w specjalnym wydaniu International Journal of Greenhouse Gas Control.

Osiągnięcia uczestników projektu pomogły ustalić wpływ zanieczyszczeń na projektowanie instalacji do przechowywania i transportu CO2. Prace te przyczynią się do osiągnięcia ambitnych celów UE w tym zakresie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dwutlenek węgla, sekwestracja CO2, transport CO2, składowanie geologiczne, łańcuchy CCS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę