Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ponowne przyjrzenie się historii europejskiego międzywojnia

W jaki sposób koncepcje dotyczące ludzkiego świata i metody jego badania zmieniały się w międzywojennej Europie? Odpowiedzi na to pytanie podjęli się uczestnicy pewnego badania.
Ponowne przyjrzenie się historii europejskiego międzywojnia
Uczeni od dziesięcioleci interesują się okresem międzywojennym w Europie. Jednak jeden z aspektów kształtujących tamtą epokę umykał dotąd uwadze naukowców — chodzi tu o nieznane wcześniej poczucie pękniętego czasu, przerwanej historii.

BETWEEN THE TIMES ("Between the times": Embattled temporalities and anti-historicism in interwar Europe) to projekt finansowany ze środków UE, poświęcony badaniu różnych dziedzin twórczości i życia umysłowego, w których wyrażano problemy i doświadczenia tamtego okresu. Uczeni podkreślili powiązania między dziedzinami nauki, takimi jak teologia, nauki prawne, studia klasyczne, teoria literatury, językoznawstwo i filozofia.

Ponadto, uczeni badali grupy intelektualistów w zestawieniu z indywidualnymi autorami, zmieniając dotychczas stawiane akcenty w badaniu umysłowej historii międzywojnia i uwzględniając całą Europę. Badanie objęło grupy z Wielkiej Brytanii, Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Rumunii i Rosji.

Jak dotąd przygotowano szczegółową analizę najnowszych badań oraz przeanalizowano podstawowe źródła. Warto wymienić też prezentacje badania mające miejsce na uczelniach wyższych, stronę internetową, szkolenia oraz międzynarodowe warsztaty poświęcone internacjonalizmowi w tym okresie historycznym.

Zastosowano więc interdyscyplinarne podejście do badania europejskiej historii umysłowej XX wieku oraz idei politycznych grup intelektualistów. Opublikowano też prezentacje wyników badań.

Publikacje te wniosą wkład w badania i krytyczne analizy dotyczące ciągłości i porównań obecnej i międzywojennej historii Europy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Historia międzywojnia, Europa, BETWEEN THE TIME, grupy intelektualistów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę