Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Krzyżowanie się kwestii płci i rasy w kontekście opieki i prac domowych

W 2007 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie pt. "Tackling multiple discrimination", w którym przeanalizowano intersekcjonalność różnych form dyskryminacji (ze względu na płeć, "rasę"/pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne itp.). Teraz pewien unijny projekt badawczy wniósł wkład w tę debatę, skupiając się na uprzedzeniach dotyczących płci oraz rasy i pochodzenia etnicznego w sektorze opieki i pomocy domowej w Zjednoczonym Królestwie.
Krzyżowanie się kwestii płci i rasy w kontekście opieki i prac domowych
W projekcie INTERSECTINGCONTRACT (Intersectional contract. Understanding the intersection of gender and "race"/ethnic inequalities in the care-domestic sector in the UK by means of racial-sexual contract analysis) połączono teorię intersekcjonalności i analizę kontaktów między osobami różnych ras i płci, aby rozwinąć badania w tej dziedzinie i zwiększyć świadomość społeczną na temat tej problematyki. W ostatnich latach i we wszystkich państwach członkowskich UE ten segment rynku pracy dynamicznie się rozwija, a coraz większą rolę pełnią na nim kobiety pochodzące z mniejszości etnicznych.

W ramach inicjatywy INTERSECTINGCONTRACT przeprowadzono wywiady z 10 właścicielami agencji pacy, 10 pracodawcami i 10 pomocami domowymi ze środowisk imigranckich. Wśród innych działań można wymienić szeroko zakrojony przegląd piśmiennictwa oraz zgromadzenie i przeanalizowanie danych statystycznych dotyczących pracownic opieki i pomocy domowej w Zjednoczonym Królestwie.

Głównym celem była ocena roli uprzedzeń dotyczących płci i rasy w sektorze oraz ustalenie, w jaki sposób agencje opiekunek i pomocy domowych zmieniają kulturę swojej pracy w kraju, a w szczególności w Londynie. Projekt ukazał znaczenie uwzględniania tych agencji w badaniach nad rozwojem tego zjawiska oraz reakcji na nie na poziomie prawodawstwa.

Wyniki badań prezentowano na kilku wydarzeniach mających miejsce w Australii i Europie, a także rozpowszechniano za pośrednictwem różnych publikacji. Dwie z nich ukazały się w czasopismach naukowych: "Social reproduction, surplus populations and the role of migrant women" oraz "Corporate care in times of crisis and austerity". Projekt INTERSECTINGCONTRACT brał czynny udział w organizacji międzynarodowej konferencji pt. Corporate Care. Migrant Labour and the Care Industry in Times of Crisis and Austerity.

Prace zostały dostrzeżone także przez praktyków i aktywistów, zdobywając zaproszenie do wygłoszenia wykładu na konferencji "Joining Forces against Human Trafficking", która odbyła się we Wiedniu w 2013 r. Została ona zorganizowana przez grupę roboczą ds. walki z handlem ludźmi z okazji Europejskiego Dnia przeciw Handlowi Ludźmi (18 października).

INTERSECTINGCONTRACT to pierwsze brytyjskie badanie poświęcone agencjom opieki i pomocy domowej, tworzące solidne podwaliny pod dalsze prace poświęcone kwestiom opieki i migracji. Dzięki rozwinięciu badań i wiedzy z tej dziedziny, omawiany projekt przyczynił się do podniesienia świadomości na temat tego zjawiska. Przeprowadzone w jego ramach prace i ich wyniki pomogą prawodawcom w skuteczniejszym podejściu do zagadnienia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Płeć, prace domowe, intersekcjonalność, dyskryminacja, pochodzenie etniczne, INTERSECTINGCONTRACT
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę