Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INNOVANTI — Wynik w skrócie

Project ID: 330699
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Badania nad tendencją do zachowań antyspołecznych u nieletnich

Zachowania antyspołeczne są ważnym problemem w Europie i uderzają we wszystkich obywateli. Wyjaśnienie rozwoju zachowań antyspołecznych od wczesnego dzieciństwa do wieku dojrzewania pomoże zidentyfikować ważne cele interwencji i najlepszy moment, w którym należy ją przeprowadzić.
Badania nad tendencją do zachowań antyspołecznych u nieletnich
Podczas finansowanego przez UE projektu INNOVANTI (Innovative tools to examine the development of antisocial behaviour from early childhood to adolescence: Genetically informative designs and propensity score matching) określono genetyczne i środowiskowe komponenty dwóch typów zachowań antyspołecznych. Ponadto analizowano znaczenie ostrej dyscypliny rodzicielskiej i wiktymizacji ze strony rówieśników jako czynników prognostycznych.

Korzystając z danych z badania "Twins Early Development Study" dotyczącego wczesnych etapów rozwoju ponad 10 000 par bliźniąt z Anglii i Walii, badacze koncentrowali się na problemach dotyczących zachowania, nadaktywności i impulsywności. Przykładem problemów dotyczących zachowania jest wdawanie się w bójki i dokonywanie kradzieży, natomiast niezdolność do pozostawania w bezruchu, ważny prognostyk zachowań antyspołecznych, jest klasycznym przykładem nadaktywności. Następnie przyjęto bliźnięta jako model do opisu przebiegu rozwoju obu typów problemów z zachowaniem.

Wyniki podkreślają znaczenie czynników genetycznych. Wydaje się, że środowisko ma mniej istotny wpływ lub wpływ ten jest tylko krótkotrwały. Wyniki sugerują, że powtarzane interwencje w kluczowych etapach rozwoju mogą przeciwdziałać genetycznym skłonnościom do rozwoju problemów z zachowaniem. Wymagane są jednak bardziej zaawansowane modele, aby określić wpływ czynników genetycznych. Jednocześnie problemy z zachowaniem mogą stanowić marker podatności genetycznej.

Badania nad brakiem empatii i poczucia winy wykazały, że prawdopodobnie korzystniejsze jest koncentrowanie się na takich cechach jak bezwzględność i niedbałość niż niedobory emocjonalne. Badania nad wiktymizacją ze strony rówieśników prowadzono na podstawie różnic między bliźniętami jednojajowymi. Umożliwiło to poznanie czynników genetycznych podczas analizy czynników ryzyka zachowań antyspołecznych. Wstępne wyniki potwierdziły, że istnieją genetyczne czynniki podatności na wiktymizację ze strony rówieśników.

Wyniki projektu INNOVANTI opisano na łamach czasopism Psychological Medicine, JAMA psychiatry i Scientific Report. Wyniki te podkreślają istotność genetycznych czynników podatności. Poszerzenie prac o dane dotyczące DNA będzie możliwe dzięki zastosowaniu narzędzi genetycznych do przewidywania takich czynników, jak spożycie alkoholu i jego wpływ na zachowania antyspołeczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zachowania antyspołeczne, rozwój, interwencja, modelowanie bliźniaków, wpływ genetyki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę