Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AAASP — Wynik w skrócie

Project ID: 619674
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Niemcy

Nowe biblioteki modeli pomogą w budowie samolotów elektrycznych

Nowe metody symulacji układów elektrycznych w samolotach, opracowane w ramach finansowanego przez UE projektu, pomogą europejskiemu przemysłowi lotniczemu sprostać nowym wyzwaniom i stworzyć bardziej zelektryfikowane samoloty.
Nowe biblioteki modeli pomogą w budowie samolotów elektrycznych
Modelowanie i symulacje odgrywają ważną rolę w projektowaniu układów w samolotach. Innowacyjne biblioteki do opisywania zachowania układów elektrycznych, opracowane w projekcie AAASP (Advanced avionic applications simulation platform), stanowią potężne narzędzie, które przyczyni się do tranzycji w kierunku samolotów elektrycznych. Pomogą też branży uniknąć kosztownych i czasochłonnych doświadczeń na początkowych etapach projektowania.

Badacze opracowali bibliotekę modeli układów i sprzętu, które pomogą uniknąć licznych iteracji podczas opracowywania modeli i testowania ich przez producentów samolotów. Co najistotniejsze, zespół opracował modele układów ochrony przed oblodzeniem skrzydeł, kontrolerów silnika i silników z dwoma uzwojeniami, sterowników silnika i interfejsów mocy, jak również kontrolerów mocy w stanie stałym i zdalnie sterowanych wyłączników obwodu.

Wszechstronny zestaw konfigurowalnych narzędzi do automatyzacji czynności wykonywanych po przetwarzaniu i do analizy danych umożliwi porównanie działania układów elektrycznych z wymogami dotyczącymi samolotów i specyfikacją użytkownika.

Platforma do symulacji i modelowania pomoże producentom i dostawcom sprzętu do samolotów w ocenie specyfikacji i projektów wstępnych na początkowych etapach opracowywania. Ponadto platforma ta ograniczy błędy projektowania, niedopasowanie na poziomie układów oraz koszty wprowadzania poprawek i napraw podczas produkcji.

Docelowo te nowo opracowane narzędzia ograniczą czas wymagany do wprowadzania nowych produktów na rynek, zwiększając konkurencyjność europejskiego przemysłu lotniczego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biblioteka modeli, elektryczny samolot, układy elektryczne, lotnictwo, oprogramowanie do symulacji, AAASP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę