Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SPECIMFOOD — Wynik w skrócie

Project ID: 299392
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Irlandia

Konsumpcja owoców i warzyw będzie bezpieczniejsza dzięki obrazowaniu spektralnemu

Nowa gama technik obrazowania ma na celu znaczną poprawę bezpieczeństwa konsumpcji owoców i warzyw poprzez wykrywanie szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak fekalia.
Konsumpcja owoców i warzyw będzie bezpieczniejsza dzięki obrazowaniu spektralnemu
Masowa produkcja jedzenia oraz rozwój sektora rolnictwa niosą ze sobą ryzyko większego zanieczyszczenia i wzrostu liczby chorób powodowanych przez pokarmy. Wymagane są lepsze mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa. Finansowany przez UE projekt SPECIMFOOD (Spectral imaging for contaminant detection on fresh food produce) miał na celu rozwinięcie technologii obrazowania spektralnego online w celu natychmiastowej oceny bezpieczeństwa i jakości owoców i warzyw.

Projekt koncentrował się na ograniczeniu zagrożeń związanych z zanieczyszczonym pożywieniem przed jej zbiorem oraz po produkcji i koncentrował się na zielonych roślinach liściastych, których spożycie związane było z epidemiami poważnych chorób, a także na popularnych produktach, takich jak jabłka.

Aby osiągnąć ten cel, zespół pracujący nad projektem dokonał porównania różnych technik analizy poprzez obrazowanie na zielonych roślinach liściastych, takich jak szpinak, w celu wykrycia fekaliów. Techniki obejmowały hiperspektralną fluorescencję przy wykorzystaniu światła ultrafioletowego oraz hiperspektralne obrazowanie odbicia w zakresach światła widzialnego do prawie podczerwonego i uzyskano skuteczność wykrywania od 87 do 100% w zależności od stopnia rozcieńczenia.

Ponadto zespół wykorzystał obrazowanie hiperspektralne fluorescencyjne ze wzbudzeniem ultrafioletowym-A w celu wykrycia skażenia sałaty rzymskiej odchodami bydlęcymi. Technologię następnie dostosowano, aby nie generowała fałszywych alarmów, dzięki czemu otrzymano kolejne przydatne narzędzie wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa pokarmów.

Przetestowano również metodę wzbudzenia fluorescencji fioletowej, analizy częściowej wyróżnika najmniejszych kwadratów oraz współczynnika długości fal w celu wykrywania skażenia fekaliami. Jedna określona technika współczynnika długości fali przy użyciu czterech zakresów umożliwiła pomyślne wykrycie 100% skażeń fekaliami na żywych i zebranych liściach. W ramach projektu zaproponowano również system obrazowania fluorescencyjnego online do wykrywania skażenia fekaliami, umożliwiający producentom ograniczenie ilości chorób przenoszonych na pożywieniu i strat ekonomicznych.

Zespół opracował również algorytm multispektralny do wykrywania zepsutych jabłek przy użyciu szybkiego systemu obrazowania hiperspektralnego na linii produkcyjnej w standardowej maszynie do sortowania jabłek. System umożliwił wykrycie ponad 95% zepsutych jabłek oraz 91% normalnych jabłek, zwiększając bezpieczeństwo pokarmu, przyczyniając się do poprawy jakości, zwiększenia wydajności oraz ograniczenia kosztów w przemyśle produkcji jabłek.

W ramach projektu opracowano dla przetwórstwa spożywczego podręczne urządzenie do obrazowania fluorescencyjnego umożliwiające wykrywanie szkodliwych pozostałości na pożywieniu, odpowiadających za epidemie chorób. Urządzenie można stosować w przemyśle spożywczym jako pomoc wizualną w wykrywania określonych pozostałości na jedzeniu. Wszystkie osiągnięcia tego projektu znacznie przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa produktów rolnych, a także zwiększenia efektywności i ograniczenia kosztów produkcji rolnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obrazowanie spektralne, SPECIMFOOD, wykrywanie skażeń, bezpieczeństwo pokarmu, zielone rośliny liściaste, jabłka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę