Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Szwecja rozwija badania podoktoranckie

Finansowanie europejskie umożliwiło Szwecji wysyłanie za granicę pracowników naukowych ze stopniem doktora i zapewnienie im dodatkowych możliwości prowadzenia badań, a także pozyskanie stypendystów do kraju.
Szwecja rozwija badania podoktoranckie
Młodzi, aspirujący naukowcy europejscy mogą korzystać z różnych inicjatyw finansowania oferowanych przez UE. Jedną z niedawnych inicjatyw był finansowany przez UE projekt COFAS (FAS International Postdoc Programme), koordynowany przez Szwedzką Radę ds. Badań nad Zdrowiem, Życiem Zawodowym i Opieką Społeczną (FORTE).

Organizacja FORTE nakreśliła wizję rozwoju kariery i życia zawodowego młodych pracowników naukowych w Szwecji i poza nią, na której oparto projekt COFAS. Jego celem było zapewnienie możliwości rozwoju kariery przez międzynarodową współpracę i wymianę badaczy.

Zaowocowało to uruchomieniem programu Forte Outgoing International Postdoc Fellowships, który oferuje pracownikom naukowym w Szwecji możliwość spędzenia maksymalnie dwóch lat w placówce badawczej za granicą. Utworzono również projekt Forte Incoming International Postdoc Fellowships mający na celu ułatwienie wymiany pomiędzy szwedzkimi i zagranicznymi pracownikami naukowymi, jednocześnie umożliwiając badaczom spoza Szwecji pracę przez dwa lata w instytucji szwedzkiej.

W ramach projektu zorganizowano sześć konferencji telefonicznych, które zaowocowały zgłoszeniem 225 aplikacji o dofinansowanie. W ramach projektu sfinansowano rozwój kariery 32 pracownikom naukowym, których dobrano zachowując parytet płci. Finansowanie w ramach projektu umożliwiło zatrudnienie jednego profesora na amerykańskiej uczelni oraz zatrudnienie 31 osób na stanowiskach badawczych na całym świecie.

Korzyścią dla naukowców był nadzór i szkolenie na wysokim poziomie, zwiększone zaangażowanie ze strony instytucji goszczącej oraz lepsze możliwości współpracy. Wielki sukces projektu COFAS we wspieraniu działań organizacji FORTE oraz promocji międzynarodowych programów podoktoranckich w kręgach szwedzkich naukowców stanowi podstawę do kontynuacji w ramach projektu COFAS 2. Może się to przyczynić wyłącznie do nadania jeszcze bardziej międzynarodowego wymiaru badaniom europejskim i zwiększenia wymiany wiedzy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Podoktoranckie, COFAS, stypendium, rozwój kariery, wymiana pracowników naukowych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę