Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowy proces ekologicznego wytwarzania ceramiki, szkła i cementu

Choć nagrzewanie mikrofalowe jest sprawdzoną techniką stosowaną w przemyśle do procesów niskotemperaturowych, takich jak suszenie, nie było ono dotychczas wykorzystywane w wysokich temperaturach w pełnoskalowych procesach przemysłowych. Konsorcjum korzystające ze środków unijnych postanowiło zatem poprawić wydajność najbardziej energochłonnej części łańcucha produkcji: procesu wypalania.
Nowy proces ekologicznego wytwarzania ceramiki, szkła i cementu
Uczestnicy projektu DAPHNE (Development of adaptive production systems for eco-efficient firing processes) postawili sobie za cel zbadanie energooszczędnych rozwiązań dla przemysłu produkcji ceramiki, szkła i cementu, starając się zastąpić nagrzewanie wysokotemperaturowe technologią mikrofalową.

Opracowano inteligentne rozwiązanie do monitorowania i sterowania, dostarczające w czasie rzeczywistym informacji na temat zużycia energii i jakości produktu na podstawie kluczowych wskaźników wydajności. Uczeni zaprojektowali i przetestowali rozwiązania oparte na adaptacyjnym sterowaniu wysokotemperaturowym systemem mikrofalowym oraz na aktywnym sterowaniu liniami produkcyjnymi, w których wykorzystano proponowane rozwiązania mikrofalowe.

Uczeni w pierwszej kolejności zbudowali prototyp w skali laboratoryjnej, a następnie prototyp półprzemysłowy z dwoma różnymi modułami do przetwarzania pięciu materiałów: fryty ceramicznej, klinkieru, cementu żużlowego, metakaolinu i szkła. Wyzwanie polegało na zmniejszeniu zużycia energii o 40% oraz uzyskaniu wysokiej produktywności odznaczającej się mniejszym oddziaływaniem na środowisko dzięki zmniejszeniu emisji poniżej zalecanych limitów.

Prace przeprowadzone w ramach projektu DAPHNE mają szczególnie istotne znaczenie dla badań w dziedzinie energetyki, inteligentnych sieci energetycznych oraz efektywności energetycznej i energooszczędności. Oprócz zmniejszenia zapotrzebowania na energię, system ułatwia recykling, ogranicza popyt na surowce i ich transport oraz przyczynia się do obniżenia emisji dwutlenku węgla.

Omawiany projekt pomoże zatem w radykalnym zredukowaniu ogólnego zapotrzebowania na energię, zgodnie z europejskim strategicznym planem w dziedzinie technologii energetycznych oraz planem na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ceramika, szkło, cement, nagrzewanie mikrofalowe, proces wypalania, DAPHNE, zużycie energii
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę