Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EDOCALD — Wynik w skrócie

Project ID: 605254
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Innowacyjne urządzenie do rozpoznawania nowotworów złośliwych jamy ustnej

Wczesne wykrycie nowotworu złośliwego może uratować życie pacjenta. Opracowując innowacyjną technologię na bazie lasera, europejscy badacze umożliwili skuteczniejszą detekcję nowotworów złośliwych przełyku.
Innowacyjne urządzenie do rozpoznawania nowotworów złośliwych jamy ustnej
Nowotwory złośliwe warg, jamy ustnej i gardła są często wyleczalne, pod warunkiem szybkiego rozpoznania i leczenia. Jednakże konwencjonalne techniki obrazowania nie mają wymaganej czułości do wykrywania nowotworów złośliwych jamy ustnej na wczesnych etapach rozwoju choroby. Dlatego też u niemal połowy pacjentów maksymalna oczekiwana długość życia wynosi pięć lat od diagnozy. Dodatkowo utrudnia rozpoznanie fakt, że chociaż większość zmian w jamie ustnej jest łagodna, wiele sprawia wrażenie złośliwych, podczas gdy zmiany złośliwe wyglądają na łagodne. Nie ma obecnie dostępnego w handlu produktu do rutynowych badań przesiewowych jamy ustnej.

Celem finansowanego przez UE projektu EDOCALD (Early detection of cancer using lasers demonstrator) było opracowanie urządzenia do obrazowania optycznego, które umożliwi lepsze diagnozowanie zmian nowotworowych jamy ustnej. Prace w ramach projektu EDOCAL, poprzedzającego ten projekt, wykazały możliwość wykrywania guzów przednowotworowych na wczesnym etapie, przed pojawieniem się zmian błony śluzowej. Było to możliwe poprzez wzbudzenie protoporfiryny, molekuły powszechnie występującej w naczyniach krwionośnych.

Wykrywanie dysplazji błony śluzowej wymaga jednak nieobecności autofluorescencji w celu wiarygodnej oceny ryzyka i położenia zmiany. Aby rozwiązać ten problem, partnerzy projektu EDOCALD połączyli metody detekcji opracowane w projekcie EDOCAL z trybami detekcji wąskiego i szerokiego pola oraz modelami statystycznymi w celu korelowania uzyskanych danych ze znanymi wynikami.

Urządzenie to stanowi pierwszą generację prototypów demonstracyjnych detektora fotonowego nowotworów złośliwych w czasie rzeczywistym z regulowanym detektorem laserowym wąskiego pola. Umożliwia uzyskiwanie obrazów jamy ustnej i mapowanie podejrzanych zmian ze 100% czułością i swoistością. Urządzenie ma też funkcję nakładania zarejestrowanych obrazów i monitorowania progresji zmiany w czasie po rozpoczęciu leczenia.

Podsumowując, urządzenie EDOCALD stanowi praktyczne narzędzie do użytku w codziennej, rutynowej praktyce medycznej. Powinno zwiększyć dokładność diagnozowania nowotworów złośliwych jamy ustnej i ograniczyć liczbę niepotrzebnych zabiegów pobierania biopsji. Partnerzy projektu EDOCALD zamierzają zastosować tę samą technologię do określania zmian przednowotworowych z tendencją do zezłośliwienia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nowotwór złośliwy jamy ustnej, laser, obrazowanie, zmiana, protoporfiryna, fotonowy detektor nowotworów złośliwych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę