Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dlaczego ziemia osuwa się

Właściwości przepływu osuwającego się gruntu są dobrze znane, jednak tajemnicą pozostaje ich wpływ na zachowanie się osuwisk. Naukowcy starają się poznać wpływ szorstkości powierzchni i wielkości kamieni na przepływ materiału w osuwającym się gruncie.
Dlaczego ziemia osuwa się
Osuwiska powodują ogromne straty. Właściwości przepływu związanego z tym zjawiskiem są dobrze poznane, ale niewiele wiadomo na temat ich wpływu na osuwisko.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu GEOGRAF (Understanding geophysical granular flows: From small-scale experiments to full-scale simulations) starano się poznać fizykę osuwisk gruntu, aby stworzyć modele predykcyjne tych katastrofalnych w skutkach zjawisk. Naukowcy przygotowali eksperymenty laboratoryjne umożliwiające określenie czynników mających najistotniejszy wpływ na osuwiska.

Wykorzystano symulacje numeryczne do zbadania wpływu cząstek o różnej wielkości na przepływ materiału. Przeanalizowano też rolę szorstkości powierzchni, po której osuwa się grunt, wykorzystując różne powierzchnie w laboratorium.

Projekt GEOGRAF umożliwił zrozumienie, w jaki sposób mniejsze obiekty w osuwisku oddziałują z większymi obiektami, na przykład głazami narzutowymi. Uczeni ustalili, że większe obiekty zwykle oddzielają się od osuwającego grunt i przemieszczają w kierunku krawędzi, tworząc kanał zwiększający przepływ.

Ustalono też, że szorstkość powierzchni ma bardzo istotny wpływ na przepływ gruntu, dużo większy niż różnej wielkości cząstki.

Lepsze poznanie osuwisk pomoże uczonym w zaproponowaniu skuteczniejszych środków zapobiegawczych, a tym samym przyczyni się do ocalenia wielu istnień ludzkich w społecznościach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Osuwiska, przepływ osuwającego się gruntu, szorstkość powierzchni, GEOGRAF, klęski żywiołowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę