Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

COCULMICRO — Wynik w skrócie

Project ID: 293992
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Jednoczesna hodowla różnych mikroorganizmów jako metoda odkrywania nowych antybiotyków

Istnieje pilne zapotrzebowanie na nowe antybiotyki do walki z uporczywymi lub nowymi chorobami zakaźnymi. Aby zidentyfikować metabolity o potencjalnym działaniu przeciwbakteryjnym, badacze europejscy przyjęli nowe podejście, które polega na jednoczesnej hodowli różnych mikroorganizmów.
Jednoczesna hodowla różnych mikroorganizmów jako metoda odkrywania nowych antybiotyków
W przeszłości większość związków przeciwbakteryjnych izolowano z naturalnych produktów bakteryjnych. Firmy farmaceutyczne w dużej mierze zrezygnowały z tego podejścia, wychodząc z założenia, że odkrycie nowych związków przeciwbakteryjnych jest mało prawdopodobne. Jednakże przeprowadzone niedawno sekwencjonowanie genomów bakteryjnych wykazało obecność znacznie większej liczby klastrów genów do biosyntezy metabolitów przypominających antybiotyki, niż wcześniej przypuszczano.

W standardowych warunkach laboratoryjnych utajone klastry genów o działaniu antybakteryjnym są często wyciszone i potrzeba nowych strategii indukowania ich ekspresji. W tym celu podczas finansowanego przez UE projektu COCULMICRO (Cocultivation of microorganisms as a strategy for discovery of new natural products with antimicrobial properties) prowadzono jednoczesną hodowlę różnych mikroorganizmów, aby wykryć nowe produkty naturalne pochodzenia bakteryjnego.

Na początek badacze wyizolowali ponad 300 izolatów promieniowców z różnych stanowisk w południowej Hiszpanii i prowadzili fermentację parami. Naukowcy oczekiwali, że podczas tego badania wykryją zjawiska swego rodzaju wzajemnego stymulowania się par mikroorganizmów do wytwarzania drugorzędowych metabolitów.

W celu dobrania par mikroorganizmów naukowcy przeprowadzili wysokoprzepustowe oznaczenia oddziaływań antybiotykowych panelu patogenów człowieka (opornego na metycylinę gronkowca złocistego, tzw. MRSA, Acinetobacter baumanii i Candida albicans). Następnie, aby zidentyfikować nieaktywne metabolity uwalniane podczas jednoczesnej hodowli, wykonano porównywalne z UHPLC profilowanie metabolitów.

Wykryto łącznie w 14 hodowlach sparowanych drobnoustrojów obecność związków, które nie były wytwarzane podczas fermentacji aksenicznej. Analiza strukturalna tych związków może doprowadzić do odkrycia nieznanych dotąd molekuł o działaniu przeciwbakteryjnym.

Podsumowując, działania w ramach projektu COCULMICRO podkreśliły użyteczność analizowania bakteryjnych szlaków biosyntezy w identyfikacji nowych antybiotyków. Mimo ograniczeń w zwiększaniu skali zaproponowanej metody jednoczesnej hodowli drobnoustrojów, właściwe bakteriom mechanizmy oddziaływań mogą znaleźć zastosowania w branży farmaceutycznej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bakteria, jednoczesna hodowla, antybiotyki, metabolit, promieniowce, fermentacja akseniczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę