Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ESENET — Wynik w skrócie

Project ID: 313013
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Włochy

Skuteczna komunikacja podczas operacji ratunkowych i zarządzania kryzysowego

Zapewnienie interoperacyjności i komunikacji między podmiotami uczestniczącymi w akcjach ratunkowych jest sporym wyzwaniem, wymagającym implementacji na kilku poziomach. W ramach pewnej unijnej inicjatywy powołano sieć, dzięki której będzie to możliwe.
Skuteczna komunikacja podczas operacji ratunkowych i zarządzania kryzysowego
Środki unijne przeznaczone na realizację projektu ESENET (Emergency services Europe network) umożliwiły stworzenie sieci zrzeszającej najważniejsze podmioty sektora zarządzania kryzysowego do rozpoznawania, omawiania i uzgadniania potrzeb, wymagań, nowych technologii i najlepszych praktyk. Ogólnym założeniem było reagowanie zarówno na poważne, jak i codzienne sytuacje awaryjne.

Utworzono ogólnoeuropejską sieć, w skład której weszło około 60 członków reprezentujących służby ratunkowe, władze publiczne oraz branże sprzedające produkty i usługi z zakresu zarządzania kryzysowego. Podmioty te określiły luki w łańcuchu dostarczania usług ratunkowych, zgromadziły wymagania użytkowników oraz wybrały dostępne i obiecujące technologie umożliwiające rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. Wyszczególniono także obszary wymagające dalszych badań.

Partnerzy projektu przeanalizowali i omówili podstawowe koncepcje, takie jak dostępność, systemy ratunkowe oparte na IP, interoperacyjność danych, ratunkowa komunikacja radiowa, wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu kryzysowym czy odporność centrów dowodzenia.

Owocem prac jest opracowanie 180 zaleceń pomagających KE, państwom członkowskim i służbom ratunkowym w wyeliminowaniu lub ograniczeniu istniejących luk w zakresie interoperacyjności. Ich tematem jest między innymi poprawa interoperacyjności i dostępności publicznych punktów informacyjnych, stworzenie protokołów do sprawniejszej wymiany danych między służbami ratunkowymi, harmonizacja publicznych systemów ostrzegania oraz poprawa współpracy transgranicznej w sytuacjach kryzysowych.

Zalecenia te zaprezentowano w formie 10 przypadków użycia, nazwanych "Top Stories". Każda z tych historii opisuje znaczenie danego zagadnienia dla obywateli i ogółu społeczeństwa, przedstawia i omawia znane luki i zalecenia, jak również prezentuje planowanie działania oraz podmioty, które mają umożliwić rozwiązanie danych problemów.

Projekt ESENET przyczynił się do usprawnienia europejskich systemów służb ratunkowych. Określono też przyszłe wymagania służb ratunkowych, pomagające w budowie bezpieczniejszej Europy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Operacje ratunkowe, zarządzanie kryzysowe, ESENET, służby ratunkowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę