Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AMECO — Wynik w skrócie

Project ID: 327778
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Zmiana klimatu a drzewa

Zespół naukowców z UE opracował nowe narzędzia pomagające w przesadzaniu drzew w celu adaptacji do zmian klimatycznych. W pracach uwzględniono wcześniejsze błędy i zaproponowano scenariusze wykorzystujące mieszane populacje gatunków sosny.
Zmiana klimatu a drzewa
Zmiana klimatu oznacza, że odmiany drzew przystosowane do wcześniejszych warunków klimatycznych zaczynają mieć trudności z przetrwaniem. Rozwiązaniem może być przesadzanie drzew przystosowanych do przyszłych zmian klimatu w nowe miejsca.

W ramach projektu AMECO (Assisted migration of forests as a climate change economic mitigation strategy), finansowanego ze środków UE, powstały narzędzia niezbędne do oceny takiej wspomaganej migracji.

Uczeni przeanalizowali przypadki, w których próbowano wcześniej wykorzystać tę koncepcję, w tym w szczególności dobrze udokumentowany przypadek niepowodzenia takiej operacji. Próba ta spowodowała duże straty ekonomiczne oraz zmotywowała prawodawców unijnych do stworzenia przepisów mających uniemożliwić powtórzenie popełnionych błędów.

Zespół zaproponował odpowiednie scenariusze przesadzania drzew, w tym dwóch gatunków sosny. Po przeanalizowaniu archiwów hiszpańskich i francuskich uczeni wybrali miejsca do przesadzania, w których lokalne drzewa narażone są na skutki zmiany klimatu. Wybrane gatunki pochodziły z miejsc o małej wrażliwości na zmiany klimatyczne. W oparciu o symulacje zespół zaproponował i przetestował trzy strategie nasadzeń: tylko obce nasiona, tylko lokalne nasiona oraz kombinację tych metod. Wyniki prac nie wskazały na żadną ze strategii i ujawniły głębszy charakter problemu. W niektórych przypadkach odpowiednim rozwiązaniem mogą być schroniska dla nasion.

Aby określić odpowiednie rozwiązania, konsorcjum dokonało modelowania wrażliwości rodzimych europejskich gatunków drzew. Wyniki prac wskazują, że należy bardziej intensywnie pobierać próbki zasobów genetycznych górskich drzew iglastych przy niższych granicach ich rozmieszczenia w porównaniu z obszarami o mniejszym narażeniu. Niektóre wrażliwe populacje mogą mieć większe szanse przeżycia w innych miejscach.

Po przeprowadzeniu testów i oszacowaniu tempa wzrostu różnych gatunków na pięciu stanowiskach we Francji zespół uznał, że nie sposób wybrać jednego najlepszego rozwiązania. Uczeni zalecili stosowanie mieszanych populacji, aby dać lasom największe szanse przystosowania się.

Opracowane w projekcie AMECO wytyczne mogą pomóc w zachowaniu europejskich lasów w okresie zmiany klimatu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, drzewa, przesadzanie, AMECO, wspomagana migracja, lasy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę