Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MICRORNA & MELANOMA — Wynik w skrócie

Project ID: 293594
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Izrael

MikroRNA a czerniak

Naukowcy europejscy badali wpływ mikrośrodowiska guza na pojawianie się przerzutów czerniaka niezależnie od mutacji. Wyniki mają istotne konsekwencje medyczne.
MikroRNA a czerniak
Czerniak jest nowotworem złośliwym z wytwarzających melaninę komórek w skórze, który cechuje się dużym wskaźnikiem śmiertelności i oporności na leczenie. Wprawdzie w ciągu lat uzyskano znaczącą wiedzę na temat molekularnego podłoża czerniaka, możliwości leczenia przerzutów pozostają ograniczone.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu MICRORNA & MELANOMA (Dissecting intracellular signalling of melanoma invasion towards microRNA-based therapy) pracowali nad hipotezą, zgodnie z którą złożony fenotyp komórek — np. fenotyp komórek nowotworowych — powstaje pod wpływem wielu genów i nie podlega regulacji jednoetapowej. MikroRNA są małymi niekodującymi molekułami RNA, które regulują ekspresję genów. Pojedyncza molekuła mikroRNA może być skierowana wobec tysięcy genów i tym samym regulować złożone fenotypy. W tym kontekście badacze zidentyfikowali swoistą dla czerniaka molekułę miR-211, która wykazywała funkcję supresji nowotworowej i ograniczania inwazyjności czerniaka.

Podczas projektu MICRORNA & MELANOMA analizowano możliwą rolę mikroRNA w oddziaływaniach między mikrośrodowiskiem nowotworu a przejściem od wzrostu horyzontalnego do wertykalnego, które jest krytycznym etapem inicjującym przerzutowanie czerniaka. Wyniki wskazują, że bezpośredni kontakt komórek czerniaka z odległymi warstwami naskórka wywoływał inwazję w głąb tkanek. Zachodziła wtedy aktywacja szlaku sygnałowego Notch i inhibicja poprzez wiązanie głównego regulatora linii komórek czerniaka (MITF) do promotora miR-222/221. Molekuły miR-222/221, w odróżnieniu od miR-211, sprzyjają inicjacji inwazji czerniaka.

Reasumując, wyniki badania podkreślają rolę mikroRNA w promowaniu lub supresji wzrostu i inwazji guza nowotworowego. W przypadku czerniaka te obserwacje mogą przełożyć się na nowe możliwości zapobiegania przerzutom czerniaka poprzez celowanie w określone mikrośrodowisko.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

mikroRNA, czerniak, mikrośrodowisko, przerzut, Notch, MITF, miR222/221
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę