Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BREASTCANCERDETECT — Wynik w skrócie

Project ID: 301269
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Portugalia

Zaawansowane narzędzia obrazowe do diagnostyki raka sutka

Według Światowej Organizacji Zdrowia rak sutka stanowi piątą co do częstości przyczynę zgonów kobiet w krajach rozwiniętych. Zaawansowane metody obrazowania pozwolą lepiej wykrywać ten nowotwór złośliwy.
Zaawansowane narzędzia obrazowe do diagnostyki raka sutka
Mammografia z użyciem promieniowania rentgenowskiego jest tradycyjną metodą obrazowania stosowaną w rozpoznawaniu raka sutka. Istnieją jednak znane ograniczenia dotyczące czułości i swoistości tej metody, zwłaszcza w gęściej utkanych sutkach młodszych kobiet. Prowadzą one często do błędnych wyników, co może zmniejszać skuteczność leczenia.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu BREASTCANCERDETECT (Multimodal novel technique for breast cancer detection and classification combining PEM with UWB) chcieli udoskonalić diagnostykę poprzez połączenie dwóch innowacyjnych technik obrazowania raka sutka: pozytonowej mammografii emisyjnej (PEM) i radaru ultraszerokopasmowego (UWB). Celem było opracowanie numerycznych modeli sutka porównywalnych z symulacjami z użyciem tych dwóch technik obrazowania.

Badacze stworzyli liczne numeryczne modele sutka z guzami nowotworowymi w różnych położeniach. Korzystali z danych z symulacji, aby przetestować czułość i swoistość wykrywania guza. Testy te zakończyły się pomyślnie przy użyciu obu trybów obrazowania, PEM i UWB.

Ponadto stosowanie tych dwóch technik pozwoliło naukowcom sklasyfikować przypadki, które budziły wątpliwości z powodu obecności licznych, małych zmian ogniskowych. W UWB wykrywano złożone guzy i na tej podstawie dokonywano klasyfikacji. UWB korzysta z danych pozyskanych przez radar, aby różnicować morfologię guzów. Jest to niemożliwe w przypadku PEM. Jednocześnie korzystano z obrazowania UWB, aby uwidaczniać i diagnozować węzły chłonne pachy, co wspomaga rozpoznanie raka sutka.

Podczas projektu BREASTCANCERDETECT opublikowano cztery artykuły w czasopismach i 19 artykułów konferencyjnych. Prace uzyskały sześć nagród i liczne wyróżnienia.

W przyszłości współpraca z Narodowym Uniwersytetem Irlandii w Galway umożliwi przetestowanie opracowanych algorytmów i wdrożenie ich w prototypie. Podsumowując, oczekuje się, że osiągnięcia projektu BREASTCANCERDETECT zwiększą czułość wykrywania raka sutka dzięki możliwości uzyskiwania wiedzy na temat morfologii i agresywności guza.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obrazowanie, rak sutka, pozytonowa mammografia emisyjna, ultraszerokopasmowy radar, klasyfikacja, węzły chłonne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę