Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BLASTOHIT2012 — Wynik w skrócie

Project ID: 328673
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Irlandia

Pasożyty jelita człowieka — przyjaciele czy wrogowie?

Większa świadomość znaczenia mikroflory jelita dla zdrowia człowieka przełożyła się na liczne badania nad rolą organizmów zamieszkujących jelito. W ramach badania UE analizowano potencjalny związek protist, organizmów jednokomórkowych o bardziej zaawansowanej budowie od bakterii, z zespołem jelita drażliwego (IBS).
Pasożyty jelita człowieka — przyjaciele czy wrogowie?
Zgodnie z aktualnymi danymi szacunkowymi około miliarda osób na całym świecie jest zarażonych protistami z rodzaju Blastocystis, nawet o tym nie wiedząc. Blastocystis to grupa pasożytniczych pierwotniaków, które mogą uczestniczyć w rozwoju chorób jelita człowieka, lecz ich dokładna rola nie została dobrze poznana.

Podczas projektu BLASTOHIT2012 (Clarifying the role of Blastocystis in human intestinal disease) badano częstość występowania pasożytów oraz różnorodność genetyczną dorosłych i dzieci bez objawów chorób przewodu pokarmowego.

W badaniach prowadzonych techniką PCR wykazano, że ponad 50% dorosłych jest zarażonych Blastocystis, lecz te protisty były niemal nieobecne u dzieci. Współpraca z innym badaniem ujawniła, że psy będące zwierzęciem towarzyszącym rodziny nie są gospodarzami dla Blastocystis i prawdopodobnie nie stwarzają ryzyka chorób w tym przypadku. Ponadto w rodzinach z psem wskaźnik zarażenia pasożytem był niższy niż średnia krajowa.

W projekcie BLASTOHIT2012 opracowano też innowacyjny zestaw starterów do badania różnorodności między gatunkami i podtypami Blastocystis u danego gospodarza. Zastąpią wcześniej opracowane startery, które nie były odpowiednie do analiz zestawów różnych szczepów i genotypów Blastocystis, oraz będą bezcenne w badaniach stanów sprawiających wrażenie złożonych. Patogenność pasożytów może wiązać się z genotypem zjadliwości lub oportunizmu. Możliwe też, że zjadliwość występuje tylko w określonych warunkach, np. w przypadku upośledzenia odporności gospodarza.

W interdyscyplinarnym badaniu BLASTOHIT2012 prowadzono przegląd molekularny mikroorganizmów jelita człowieka, przyjmując podejście doświadczalnej mikrobiologii środowiskowej i ewolucji, aby sprawdzić założenia dotyczące kolonizacji Blastocystis. Może to przełożyć się na wprowadzenie na rynek nowych terapii chorób autoimmunologicznych, takich jak IBS.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Jelito człowieka, pasożyt, protisty, zespół jelita drażliwego, Blastocystis, BLASTOHIT2012
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę