Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NOTCH IN THYMOCYTES — Wynik w skrócie

Project ID: 628065
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Austria

Nowe wiadomości o roli białka Notch w determinowaniu losu komórek

Limfocyty T odgrywają bardzo ważną rolę w aktywacji odporności komórkowej. Badacze z UE analizowali rolę szlaków biochemicznych Notch w rozwoju limfocytów T.
Nowe wiadomości o roli białka Notch w determinowaniu losu komórek
Szlak Notch warunkuje los różnych komórek podczas ich różnicowania w organizmach wielokomórkowych. Wiemy, że Notch warunkuje różnicowanie prekursorów limfocytów T do linii limfocytów T oraz kolejne etapy różnicowania. Niewiele jednak wiemy o roli Notch na dalszych etapach molekularnych życia dojrzałych limfocytów T.

Podczas projektu NOTCH IN THYMOCYTES (Genome-wide dissection of the Notch-induced molecular program in developing T cells) opracowano odpowiednie narzędzia do identyfikowania celów Notch w tym procesie. Dzięki sekwencjonowaniu ChIP uzyskano całogenomowe mapy wstawionych alleli genu Notch1 i jego kofaktor Rbpj wiążący DNA. W sekwencjonowaniu RNA wykryto udział Notch w programowaniu losu komórek. Z kolei techniki interferencyjnego RNA umożliwiły odkrycie celów Notch.

Niektóre wyniki projektu są zaskakujące i niezwykle istotne. Odkryto na przykład, że Rbpj nie jest stale związany z DNA, jak dotąd uważano. Zamiast tego okazało się, że w większości miejsc wiązanie Rbpj jest zależne od Notch.

Odkryto też grupę nietrwałych celów Notch oraz wiele genów ulegających transkrypcji w komórkach szpiku i limfocytach T NK. Badano też receptory limfocytów T (TCR), o których wiadomo, że siła ich sygnału zmniejsza się na etapie poprzedzającym ekspresję TCR. Wyniki sugerują, że jest to podgrupa celów Notch, lecz nie wykryto dotąd żadnych nowych celów.

Wyniki badania NOTCH IN THYMOCYTES stanowią pierwszą uporządkowaną charakterystykę rozwoju komórek pierwotnych z perspektywy roli Notch. Uzyskana wiedza może znaleźć zastosowanie w przypadku innych typów komórek pierwotnych oraz w leczeniu nowotworów złośliwych i immunoterapiach.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Limfocyty T, los komórek, NOTCH IN THYMOCYTES, całogenomowy, cele Notch, receptory limfocytów T
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę