Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zalecenia dotyczące szybkiego przekładania koncepcji naukowych na produkty rynkowe

Przekładanie wyników badań naukowych i innowacji na produkty rynkowe może być niezwykle złożonym procesem, zwłaszcza w przypadku technologii medycznych. Uczestnicy unijnego projektu zaproponowali strategię przyspieszania procesu wprowadzenia produktów na rynek.
Zalecenia dotyczące szybkiego przekładania koncepcji naukowych na produkty rynkowe
Proces przekształcania pomysłu naukowego w dostępne na rynku produkty, urządzenia lub usługi (wprowadzanie pomysłu na rynek) musi uwzględniać szereg złożonych zależności między różnymi jednostkami, w tym instytucjami, pracownikami służby zdrowia, naukowcami, pacjentami i konsumentami.

W związku z tym, w ramach finansowanego przez UE projektu ITECH (Roadmap for research and innovation in health technology), wyszukiwano luki i bariery na każdym z etapów procesu wprowadzania pomysłu na rynek. Ogólnym celem było zaproponowanie optymalnej strategii przyspieszania i ułatwiania tego procesu. Koncentrowano się na urządzeniach medycznych i rozwiązaniach z zakresu e-zdrowia.

Prace rozpoczęto od zdefiniowania i walidacji modelu ITECH, który opisuje fazy rozwoju innowacji od badań do wprowadzenia na rynek. Fazy te są następujące: udowodnienie słuszności przyjętej koncepcji; opracowanie prototypu; proces uzyskania zezwoleń; opracowanie produktu; wynagrodzenie.

Uczestnicy projektu ustalili, że uzyskiwanie zezwoleń oraz wynagrodzenia stanowią krytyczne etapy wprowadzania pomysłu na rynek. Po zmapowaniu aktualnych instrumentów krajowych na rzecz wspierania badań i innowacji oraz strategii wprowadzania pomysłu na rynek zaprezentowali dostępne możliwości finansowania każdej z pięciu faz. Wyniki wskazują, że działania badawcze uzyskają większe wsparcie od publicznych agencji finansowania. Jednocześnie mniej uwagi przykłada się do tak istotnych kwestii jak nomenklatura, procedury prawne i wynagrodzenie.

Szeroko zakrojona analiza wyników umożliwiła identyfikację 12 głównych luk w wiedzy i barier dla wprowadzania pomysłu na rynek. Zidentyfikowano łącznie 61 problemów, przez które proces ten się wydłuża. W przypadku czterech z tych problemów opracowano plany, rekomendacje i wytyczne. Są to taksonomia działu e-health; szkolenia i edukacja; badania kliniczne; czynniki ludzkie, w tym akceptacja dla innowacji.

Przyspieszając proces wprowadzania pomysłu na rynek projekt ITECH zagwarantuje, że produkty i usługi będą odpowiadać potrzebom użytkowników. Zwiększy to ogólną konkurencyjność europejskiej branży technologii medycznych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Technologie medyczne, badania i innowacje, wprowadzanie pomysłu na rynek, ITECH
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę