Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MBHG — Wynik w skrócie

Project ID: 303609
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Oddziaływanie czarnych dziur z ich galaktycznym otoczeniem

Masywne czarne dziury o masie milionów Słońc i większej znajdują się w centrach współczesnych galaktyk, w tym Drogi Mlecznej. Ich właściwości jednocześnie zależą od ich galaktyk macierzystych, jak i wpływają na nie.
Oddziaływanie czarnych dziur z ich galaktycznym otoczeniem
Masy czarnych dziur w lokalnych galaktykach wykazują korelacje z właściwościami swoich galaktyk macierzystych, co wskazuje, że wzrost czarnych dziur jest ściśle powiązanych z ich otoczeniem. Niewiele jednak wiadomo na temat sposobu ich formowania się i oddziaływania z galaktykami macierzystym, szczególnie na wczesnych etapach rozwoju wszechświata.

W ramach projektu MBHG (The cosmic evolution of massive black holes), finansowanego ze środków UE, przeprowadzono analizy teoretyczne formowania się masywnych czarnych dziur i ich rozwoju wewnątrz galaktyk. W tym celu zespół wykorzystał kosmologiczne symulacje hydrodynamiczne oraz modele półanalityczne.

Uczeni śledzili ewolucję systemu galaktyki i czarnej dziury od czasów formowania się czarnej dziury po współczesność, w różnych rodzajach galaktyk. Badano powiązania między formowaniem się czarnej dziury, historią formowania się galaktyki macierzystej a otoczeniem kosmicznym. Skupiono się na roli otoczenia we wzroście czarnej dziury, szczególnie w pierwszych małych galaktykach powstałych na początku istnienia kosmosu.

Badano też ewolucję masywnych czarnych dziur podczas łączenia się galaktyk, skupiając się na dynamice, jak i właściwościach akrecji. Uczeni badali, kiedy masywne czarne dziury zaczynają świecić jak aktywne jądra galaktyk podczas łączenia się galaktyk, oraz warunki potrzebne do tworzenia się podwójnych i wielokrotnych czarnych dziur.

Symulacje koncentrowały się na szczegółowych danych astrofizycznych i zostały przeprowadzone w dużej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, aby wiernie oddać właściwości gazu, gwiazd i czarnych dziur zmieniające się w czasie. Metody empiryczne, półanalityczne i numeryczne oraz ich kombinacje umożliwiły uzyskanie jak najdokładniejszego i jak najbardziej spójnego obrazu wspólnej ewolucji czarnych dziur i ich galaktyk macierzystych.

W projekcie MBHG powstał też model teoretyczny umożliwiający planowanie przyszłych europejskich infrastruktur, takich jak ATHENA (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics) i czy eLISA (evolved Laser Interferometer Space Antenna). Materiał wideo na temat projektu można obejrzeć tutaj.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Czarna dziura, galaktyki, MBHG, ewolucja kosmosu, formowanie się gwiazd, akrecja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę