Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspólne badania prowadzone przez Europę i resztę świata

Naukowcy z UE badali europejskie przedsięwzięcia badawcze, realizowane we współpracy z innymi krajami świata. Tematem badania były kraje postkomunistyczne, stosunki międzynarodowe i kobiety w polityce, a uczeni wprowadzili nowe pytania badawcze.
Wspólne badania prowadzone przez Europę i resztę świata
Projekt KEEENZ (Knowledge and expertise exchange Europe – New Zealand), finansowany ze środków UE, koncentrował się na trzech zagadnieniach: globalny handel, rolnictwo i finanse; import i eksport norm; tożsamość, wzajemne postrzeganie się oraz zewnętrzne postrzeganie UE jako autorytetu.

Realizacja inicjatywy KEEENZ rozpoczęła się od nieszczęśliwego zdarzenia. W kilka dni po rozpoczęciu projektu, trzęsienie ziemi zniszczyło nowozelandzkie miasto Christchurch, w którym działał partner uniwersytecki inicjatywy. Wydarzenie to utrudniało pracę uczelni przez kilka kolejnych lat, gdyż w jego wyniku zniszczeniu uległo wiele pomieszczeń. Mimo to partnerzy projektu zdołali podjąć efektywną współpracę.

Wyniki badań dotyczyły każdego z wyżej wymienionych zagadnień. Pierwsze z nich dotyczyły przemian w europejskich krajach postkomunistycznych oraz ich znaczenia dla europeizacji. W ramach drugiego tematu opisano: import unijnych norm; władzę, normy i interwencje w zakresie stosunków międzynarodowych; oraz problematykę uczestnictwa kobiet w życiu politycznym. Ostatnie z zagadnień dotyczyło postrzegania Azji przez społeczeństwa i elity europejskie, polityków i media, a także postrzegania współpracy na linii UE-kraje Pacyfiku.

Zespół zwrócił szczególną uwagę na kilka kwestii, takich jak tożsamość i percepcja na różnych kontynentach, płeć kulturowa, tworzenie i analizowanie norm, dyplomacja i rolnictwo.

Powstało pięć wydawnictw książkowych, 2 wydania specjalne czasopism, 29 artykułów opublikowanych w czasopismach i 18 rozdziałów książkowych, jak również różne inne publikacje i prezentacje. Uczeni brali udział w spotkaniach promocyjnych. Nawiązano też współpracę z Asia-Europe Foundation oraz inicjatywą poświęconą szkoleniu młodych dyplomatów z zakresu analizowania unijnych polityk i percepcji za granicą.

W ramach projektu KEEENZ uzyskano nowe informacje na temat stosunków Europy z resztą świata. Prace te mogą potencjalnie pomóc Europie w poprawie tych relacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wspólne badania, postkomunistyczne, stosunki międzynarodowe, kobiety w polityce, KEEENZ, Nowa Zelandia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę