Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bardziej ekologiczny sektor morski na horyzoncie

Nowe badanie dotyczące bardziej efektywnej logistyki i lepszego zarządzania emisjami otwiera drogę do stworzenia bardziej ekologicznego i konkurencyjnego sektora morskiego w Europie.
Bardziej ekologiczny sektor morski na horyzoncie
Sektor morski może stać się bardziej przyjazny środowisku w dwóch kluczowych obszarach. Po pierwsze, poprawa efektywności systemów logistycznych oznacza skrócenie czasu przewozów, a tym samym zmniejszenie zużycia paliwa i zasobów. Po drugie, ogólne obniżenie emisji związanych z transportem morskim pozwala na zredukowanie zanieczyszczenia powietrza i wody morskiej.

W oparciu o to podejście, w ramach projektu GREENSHIPPING (Greenshipping), finansowanego ze środków UE, przeprowadzono interdyscyplinarne zaawansowane badania logistyki morskiej oraz badania dotyczące emisji. Analizowano wyzwanie polegające na zmniejszeniu oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym utrzymaniu typowych wyników gospodarczych.

Aby tego dokonać, naukowcy zmodyfikowali istniejące modele i opracowali nowe, uwzględniające kwestie dotyczące emisji. Opracowano algorytmy, w tym metaheurystykę, umożliwiające udoskonalenie modeli, włączając do nich wymiar emisji na kilka sposobów. Chodzi tu na przykład o minimalizację czasu, odległości, kosztów operacyjnych i zużycia paliwa, a także maksymalizację zysków.

Zespół ustalił między innymi, że optymalizacja prędkości stanowi najważniejszy parametr pozwalający na ograniczenie oddziaływania na środowisko. Oprócz podejścia bazującego na dwóch celach, przykładowo na całkowitych kosztach i emisjach, uczeni uwzględnili też podejście oparte na wielu celach, aby uzyskać dokładniejsze rezultaty. Wśród analizowanych problemów znalazło się wyznaczanie tras statków i typy emisji (np. dwutlenek węgla, tlenki azotu i tlenki siarki), a także czas, odległość i kwestie ekonomiczne.

Jednocześnie badano zagadnienia polityczne, dotyczące badań nad logistyką i emisjami. Badacze przyjrzeli się odnośnym politykom UE i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), w tym przepisom dotyczącym monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji, a także ich egzekwowaniu.

Wykorzystanie wyników tych badań w praktyce pomoże zmniejszyć negatywne oddziaływanie sektora transportu morskiego na środowisko naturalne oraz przyczyni się do poprawy jakości życia zarówno na terenach przybrzeżnych, jak i w pozostałych częściach globu. Dzięki nim prywatni armatorzy i firmy z sektora staną się bardziej konkurencyjne i ekologiczne.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Morski, logistyka, emisje, transport morski, GREENSHIPPING
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę