Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Regionalne wsparcie dla europejskiej biogospodarki

Nowe internetowe narzędzia, materiały i sieć wymiany powinny wesprzeć rozwój biogospodarki w europejskich regionach oraz przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej gospodarki.
Regionalne wsparcie dla europejskiej biogospodarki
Wsparcie rozwoju europejskiej biogospodarki dzięki wykorzystaniu zasobów naturalnych powinno przyczynić się do wsparcia zrównoważonego rozwoju środowiskowego, ekonomicznego, społecznego, a nawet kulturalnego. Europejskie regiony są coraz żywiej zainteresowane przekształcaniem odnawialnych zasobów biologicznych w żywność, pasze zwierzęce, produkty biologiczne i bioenergię, co oznacza więcej inwestycji w tej dziedzinie. Efektem są korzyści dla sektorów takich jak rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, energetyka i przemysł chemiczny.

W tym kontekście, w ramach projektu BERST (BioEconomy Regional Strategy Toolkit), finansowanego ze środków UE, badano potencjał biogospodarki oraz strategie różnych regionów Europy, aby określić szanse i wyzwania w tej dziedzinie. Uczestnicy inicjatywy pracowali nad stworzeniem usług wsparcia, takich jak pulpit elektroniczny i sieć, aby wesprzeć rozwój inteligentnych strategii specjalizacyjnych opartych na regionalnym potencjale biogospodarczym.

Aby tego dokonać, założono internetowy katalog wskaźników dotyczących regionalnej biogospodarki oraz powiązane z nim narzędzie obsługi bazy danych. Powstał też internetowy katalog blisko 800 środków i instrumentów, ułatwiający rozwój regionalnej biogospodarki oraz umożliwiający interesariuszom korzystanie z rozwiązań odpowiednich dla ich regionu.

Ważnym osiągnięciem jest skompilowanie narracji dotyczących ścieżki rozwoju klastra biogospodarki, w tym najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Można tu wymienić koncepcyjny model oceny ścieżki rozwoju klastrów biogospodarki, określający czynniki sprzyjające i hamujące tworzenie takich klastrów.

Innym ważnym osiągnięciem jest stworzenie internetowego narzędzia do przygotowywania informacji na temat profili regionalnej biogospodarki, wraz z wytycznymi dotyczącymi tworzenia klastra biogospodarki i zaleceniami na temat instrumentów i środków wsparcia. W ramach projektu powstała wreszcie silna sieć bioregionów, umożliwiająca prawodawcom, firmom, kierownikom klastrów i badaczom wspólne analizowanie możliwości i wymianę doświadczeń dotyczących rozwijania regionalnej biogospodarki w Europie.

Podsumowując, projekt BERST przyczynia się do rozwoju europejskiej biogospodarki na szereg różnych sposób: poprzez informacje o profilach regionalnych, historie na temat biogospodarki oraz internetowe narzędzia i sieci. Zainteresowane regiony i podmioty niewątpliwie skorzystają na rezultatach tych prac i będą mogły znaleźć narzędzia potrzebne im do rozwijania biogospodarki w swoim regionie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biogospodarka, odnawialne zasoby biologiczne, BERST, bioenergia, bioregiony, pulpit
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę