Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SENSIAWABUK — Wynik w skrócie

Project ID: 301787
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Świeże spojrzenie na ruchy antywojenne

Szczegółowe badania ruchów antywojennych w Brazylii i Zjednoczonym Królestwie ujawniają zmieniające się teorie i opinie dotyczące zbiorowej traumy, wyparcia i uznania.
Świeże spojrzenie na ruchy antywojenne
Wojny niosą ze sobą traumę, śmierć i zniszczenie, przez co obywatele i aktywiści z całego świata sprzeciwiającą się tej brutalnej formie konfliktu we wszystkich jej formach. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SENSIAWABUK (Synchronic entanglements and new social imaginaries: Anti-war activism in Brazil and the United Kingdom in the twenty-first century) badano ruchy antywojenne w Brazylii i Zjednoczonym Królestwie.

Zespół analizował zbiorowe przejawy kreatywności i kreatywność dotyczącą protestu (tzn. w jaki sposób aktywiści łączą siły i demonstrują), uwzględniając również emocje i synchronizację działań. W tym celu badano teorie psychoanalityczne, polityczne i etyczne dotyczące uznania, a także dokładnie przyjrzano się ruchom na rzecz pokoju. Przeprowadzono badania z zakresu semiotyki, psychoanalizy, traumy i pamięci społecznej, a także badania dotyczące symboli wojny i pokoju we współczesnym społeczeństwie.

Badania terenowe w Brazylii objęły wywiady, spotkania z grupami aktywistów i obserwacje protestów ulicznych, jak również analizę polityk pacyfikacji faweli w Rio de Janeiro. Badania nad wojną w społeczeństwie brazylijskim, w tym przypadkami śmierci i zaginięć w okresie dyktatury i demokracji, pozwoliły na stworzenie nowych teorii dotyczących zbiorowej traumy, wyparcia i uznania.

Wyniki badań SENSIAWABUK dotyczących Brazylii rozpowszechniano w artykułach naukowych i prasowych oraz w książce pt. "Przepracować zbiorowe rany: trauma, wyparcie, uznanie w powstaniu brazylijskim".

W Zjednoczonym Królestwie zespół przeprowadził 20 wywiadów z aktywistami, aby przeanalizować współczesne ponowne pojawianie się i rekonfigurację wojny jako bytu politycznego. W odniesieniu do ostatniego konfliktu w Syrii i na Bliskim Wschodzie badano, w jaki sposób aktywiści antywojenni zmieniają swoje poglądy oraz jak symbol uchodźcy wprowadzony jest do ich wyobrażeń politycznych. Innym ważnym badanym aspektem było to, że różne pokolenia aktywistów często nie wiedzą o działaniach starszych lub młodszych kolegów.

Na zorganizowanej w ramach projektu konferencji pt. "Kreatywność protestu: wyobrażenia, wspólne idee i reparacje", analizowano różne formy kreatywności społecznej dotyczącej protestów. W wydarzeniu wzięli udział filozofowie, specjaliści nauk społecznych, analitycy polityczni i wykładowcy z Brazylii i Zjednoczonego Królestwa, którzy podważyli założenia na temat chaotycznej natury protestów i ponownie przyjrzeli się masowej mobilizacji.

Z wyników omawianych badań powinny skorzystać organizacje społeczeństwa obywatelskiego, prawodawcy i aktywiści walczący o prawa polityczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Antywojenne, aktywizm, zbiorowa trauma, SENSIAWABUK, zbiorowa kreatywność, protest
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę