Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CASCADE — Wynik w skrócie

Project ID: 609562
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Unijne badania i innowacje dotyczące kwestii społecznych docierają do południowej Azji

Współpraca między UE i południową Azją w dziedzinie problemów społecznych powinna być korzystna dla przedsiębiorstw z obu regionów, a przede wszystkim dla obywateli.
Unijne badania i innowacje dotyczące kwestii społecznych docierają do południowej Azji
Mimo że UE zamieszkuje zaledwie 7% światowej ludności, to powstaje w niej 24% światowych wydatków, 32% ważnych publikacji oraz 32% wniosków patentowych. Wspólnota musi jednak stanąć w szranki z nowymi globalnymi potentatami, takimi jak Brazylia, Chiny, Indie i RPA, co oznacza konieczność zacieśniania współpracy międzynarodowej, szczególnie z krajami południowej Azji. Jednocześnie, Unia boryka się z trudnościami związanymi z kryzysem gospodarczym i ma problem z odpływem uzdolnionych naukowców i inżynierów.

W tym kontekście, uczestnicy projektu CASCADE (Collaborative action towards societal challenges through awareness, development, and education) starali się umocnić współpracę z siedmioma państwami południowej Azji. Zidentyfikowano globalne problemy społeczne i priorytety badawcze dotyczące Afganistanu, Bangladeszu, Bhutanu, Malediwów, Nepalu, Pakistanu i Sri Lanki, przedstawiając możliwości współpracy na linii UE-południowa Azja w zakresie badań i innowacji.

Konsorcjum projektu, w którego skład weszło 18 partnerów z Azji i Europy, przeanalizowało funkcjonujące w każdym z krajów instrumenty polityczne dotyczące kluczowych wyzwań społecznych, związanych z unijnym programem badań i innowacji Horyzont 2020. Następnie określono 10 priorytetów współpracy między UE i południową Azją, których zakres tematyczny sięgał od przemian demograficznych i środowiskowych po eksploatację oceanu. Do najważniejszych priorytetów należy energia odnawialna, zmniejszenie liczby katastrof, adaptacja do zmiany klimatu, szersze włączenie kobiet i młodzieży, harmonizacja społeczna, ekologiczny transport oraz ochrona granic.

Innym ważnym osiągnięciem projektu jest stworzenie południowoazjatyckiego wykazu zainteresowanych stron służącego do poszukiwania partnerów. Podzielono go na sześć kategorii: władze krajowe/lokalne, organizacje międzynarodowe, społeczność, społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny oraz stowarzyszenia naukowe/zawodowe. Interesariusze ci mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia roli nauki, technologii i innowacji w ramach kwestii społecznych programu Horyzont 2020

Wszystkie ustalenia projektu były rozpowszechniane podczas wydarzeń oraz w internecie w Europie i południowej Azji, przyczyniając się do promowania priorytetów w dziedzinie badań i innowacji. Projekt CASCADE dostarczył cennych danych, także tych o znaczeniu naukowym, ekonomicznym, społecznym i politycznym, które przydadzą się prawodawcom, organom regulacyjnym, administracji publicznej, naukowcom oraz 18 partnerom projektu. Inicjatywa ta powinna umocnić europejskie badania z korzyścią dla firm i obywateli z obu regionów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania i innowacje, południowa Azja, problemy społeczne, CASCADE, Horyzont 2020
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę