Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IIMIGRATI — Wynik w skrócie

Project ID: 332409
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niderlandy

Migracja w Irlandii i Włoszech po II wojnie światowej

W ramach badania porównawczego analizowano kształtowanie Irlandii i Włoch przez emigrację i imigrację po roku 1945. Badanie ujawnia dwa sposoby, na jakie kraje te przystosowały się do przemian.
Migracja w Irlandii i Włoszech po II wojnie światowej
Po 1945 r. wielu mieszkańców Irlandii i Włoch wyemigrowało. W piśmiennictwie nie określono jednak stopnia wpływu tego zjawiska na społeczeństwa ani samych emigrantów. W obu krajach społeczeństwo przeszło przemianę od społeczeństwa jednorodnego do heterogenicznego w krótkim okresie czasu. Ludzie młodzi znowu wyjeżdżają z Irlandii i Włoch ze względu na mniejsze szanse w swoich państwach. Jednocześnie napływają przybysze poszukujący lepszego życia.

IIMIGRATI (Ireland and Italy's migration experiences since 1945 compared) to finansowany ze środków UE projekt, w którego ramach przyjrzano się tym trendom w obu krajach. Sięgając po metody historycznych badań porównawczych, uczestnicy projektu IIMIGRATI analizowali przyczyny, dla których ludzie decydowali się na emigrację, skutki migracji powrotnej oraz przystosowanie się obu krajów do przyjmowania imigrantów.

W archiwach zgromadzonych w bibliotekach i innych zbiorach w obu krajach wyszukano źródła podstawowe i pomocnicze zawierające dane jakościowe i ilościowe. Analiza tych źródeł ukazała istotne przemiany, przez jakie przeszły społeczeństwa irlandzkie i włoskie po 1945 r. Na przykład, rozwój technologiczny doprowadził do zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie. Z kolei zapotrzebowanie na pracowników w związku z odbudową krajów Europy Zachodniej po II wojnie światowej sprawiło, że praca za granicą była dużo lepiej płatna.

Migracja powrotna i wewnętrzna była widocznym zjawiskiem we Włoszech w latach 50. i 60. Tego rodzaju ruchy nie były dotąd przedmiotem badań historyków zajmujących się Irlandią. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w projekcie IIMIGRATI, migracja powrotna do Irlandii w latach 60. i 70. miała dużo większą skalę, niż dotychczas sądzono. Kryzys z 2008 r. spowodował znaczny wzrost emigracji z Irlandii i Włoch. Liczba wykwalifikowanych imigrantów irlandzkich była znacznie wyższa, ponieważ posiadali oni więcej przydanych umiejętności i posługiwali się językiem wielu krajów docelowych.

Wyniki tego interdyscyplinarnego badania historycznego dotyczącego migracji mogą zostać wykorzystane także w innych dziedzinach oraz przyczynić się do lepszego zrozumienia społeczeństwa europejskiego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

II wojna światowa, migracja, emigracja, imigracja, Irlandia, Włochy, IIMIGRATI
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę