Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MEXTEARS — Wynik w skrócie

Project ID: 302181
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Znaczenie emocji w historii kultury Meksyku

Analiza emocji pozwala na nowo spojrzeć na kulturę i historię Meksyku.
Znaczenie emocji w historii kultury Meksyku
Dotychczasowe badania okresu kolonialnego i ważnych wydarzeń, mających miejsce w Meksyku w XIX, XX i XXI wieku, mały charakter głównie ekonomiczny, społeczny, polityczny i kulturowy. Emocje jako czynnik motywujący tworzenie interakcji społecznych w kontekście meksykańskim nie były przedmiotem uwagi uczonych.

Z socjologicznego punktu widzenia emocje tworzą więzi między ludźmi, ale mogą ich też dzielić. W ramach finansowanego ze środków UE projektu MEXTEARS (Tears in Mexico: A cultural history of emotions and motivations) badano, jak do tego dochodzi.

W badaniach wykorzystano najważniejsze archiwa meksykańskie. Przeanalizowano historię i teorię emocji z mniej więcej ostatnich 20 lat, a także historię kultury Meksyku.

Najważniejszym rezultatem prac jest monografia pt. "Płaczące gry w Meksyku: 1520-2012". Skupia się ona na epifenomenalnych momentach publicznego opłakiwania ważnych postaci historycznych i stanowi próbę ujęcia znaczenia społecznego tego zjawiska.

Omawiane prace mają istotne implikacje dla badania historii kultury Meksyku oraz historii i teorii emocji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Emocje, historia kultury, historia Meksyku, MEXTEARS, motywacje, publiczne opłakiwanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę