Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

LUNG INFLAMMATION — Wynik w skrócie

Project ID: 326928
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Zapalenie i usuwanie leukocytów z płuc

Patogeneza większości chorób układu oddechowego jest związana z zapaleniem w obrębie płuc. W ramach projektu europejskiego zbadano mechanizmy rekrutacji leukocytów oraz przeanalizowano, w jaki sposób kontrolowane jest ich usuwanie podczas ustępowania zapalenia.
Zapalenie i usuwanie leukocytów z płuc
Leukocyty lub białe krwinki są rekrutowane do płuc w przebiegu chorób układu oddechowego takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza i zapalenie płuc. Nadmierna rekrutacja leukocytów może prowadzić do stanu zapalnego w płucach i dlatego leukocyty muszą zostać skutecznie usunięte po ustąpieniu zakażenia.

W ramach finansowanego przez UE projektu LUNG INFLAMMATION (An investigation into the differential mechanisms and regulation of leukocyte clearance from the human lung across two distinct barriers: the bronchial epithelium versus the alveolar epithelium) zbadano mechanizmy biorące udział w migracji leukocytów przez nabłonek pęcherzykowy i nabłonek oskrzeli. Naukowcy byli w szczególności skoncentrowani na zbadaniu udziału cząsteczek adhezyjnych w migracji neutrofili.

Badacze uczestniczący w projekcie opracowali innowacyjny model in vitro transnabłonkowej migracji neutrofili (TEpM) w zdrowych ludzkich komórkach nabłonka oskrzeli i ludzkich komórkach nabłonka pęcherzykowego. Zbadano cząsteczki adhezyjne neutrofili biorących udział w migracji TEpM przez nabłonek oskrzeli i nabłonek pęcherzykowy z użyciem przeciwciał przeciwko cząsteczkom-kandydatom.

Wyniki wykazały, że do migracji neutrofili przez nabłonek oskrzeli konieczne były zarówno cząsteczki adhezyjne — integryny CD11a/CD18 jak i CD11b/CD18. Jednocześnie, migracja TEpM neutrofili przez nabłonek pęcherzykowy była silnie hamowana jedynie przez blokowanie ekspresji cząsteczki integryny CD11b/CD18.

Badania w ramach projektu zostały rozszerzone i zbadano rolę cząsteczek adhezyjnych w rekrutacji leukocytów do płuc z użyciem modeli myszy z wyłączonym genem oraz modeli myszy z zapaleniem indukowanym lipopolisacharydem.

Co ważne, badanie LUNG INFLAMMATION wykazało, że międzykomórkowe cząsteczki adhezyjne ICAM-1 i ICAM-2, które wcześniej wskazywano jako kluczowe w tym procesie, nie odgrywają tutaj żadnej roli. Konsekwencje tego odkrycia są znaczące i mogą pomóc w wyjaśnieniu dlaczego celowanie terapeutyczne tych cząsteczek adhezyjnych nie zaowocowało opracowaniem terapii przeciw zapaleniu w obrębie płuc.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zapalenie, usuwanie leukocytów, płuco, LUNG INFLAMMATION, cząsteczka adhezyjna, integryna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę