Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PERFORM 60 — Wynik w skrócie

Project ID: 232612
Źródło dofinansowania: FP7-EURATOM-FISSION
Kraj: Francja

Ulepszone modele dla energetyki jądrowej

Obecnie stosowane metody sprawdzania trwałości materiałów używanych w elektrowniach jądrowych są przestarzałe i powolne. Badacze opracowali modele, które pozwolą przyspieszyć ten proces w europejskich badaniach nad energetyką jądrową.
Ulepszone modele dla energetyki jądrowej
Materiały stosowane w elektrowniach jądrowych mają ograniczoną żywotność ze względu na silne promieniowanie, które pogarsza ich właściwości. Operatorzy reaktorów w elektrowniach jądrowych muszą dysponować metodami testowania trwałości elementów konstrukcyjnych, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę zakładu.

Za cel finansowanej ze środków UE inicjatywy PERFORM 60 (Prediction of the effects of radiation for reactor pressure vessel and in-core materials using multi-scale modelling - 60 years foreseen plant lifetime) przyjęto prognozowanie wpływu promieniowania i korozji na materiały stosowane w reaktorach jądrowych. Badacze zajęli się udoskonaleniem istniejących narzędzi do testów opracowanych w ramach inicjatywy PERFECT. Modele zweryfikowano z użyciem danych doświadczalnych.

Partnerzy projektu PERFORM 60 utworzyli grupę użytkowników w celu uzyskania wyników porównawczych dla nowo opracowanych narzędzi modelowania. Zastosowanie narzędzi predykcyjnych pozwoliło ilościowo badać takie zjawiska, jak na przykład cechy nanostrukturalne stopów żelaza. Udało się poprawić wcześniej stosowane modele, co pozwoliło na prognozowanie w dłuższej perspektywie czasowej i z większą ilością danych.

Badacze porównali modele numeryczne z faktycznymi danymi przemysłowymi. Platforma umożliwiła również dzielenie się informacjami z badaczami energetyki jądrowej z Europy i innych części świata.

Wyniki projektu pozwolą europejskiej branży jądrowej wypracować pozycję lidera badań nad cechami fizycznymi materiałów stosowanych w reaktorach jądrowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Jądrowe, elektrownie, promieniowanie, PERFORM 60, materiały do budowy reaktora
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę