Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ćwiczenia korygujące leniwe oko

Prawie 2,5 % populacji cierpi na amblyopię tj. częściową lub całkowitą utratę widzenia w jednym oku. Z uwagi na to, że obecnie nie ma lekarstwa na tę chorobę, istnieje konieczność opracowania skutecznej terapii.
Ćwiczenia korygujące leniwe oko
Stereopsja — percepcja głębi i struktur trójwymiarowych — jest wynikiem widzenia binokularnego. Niektóre osoby nie potrafią jednak właściwie przetwarzać binokularnych informacji wzrokowych i tracą zdolność widzenia stereoskopowego. Ostatnie dowody naukowe wskazują, że osoby, które utraciły zdolność widzenia stereoskopowego, mają szansę na trwałe odzyskanie tej zdolności w codziennym życiu. Naukowcom udało się tego dokonać poprzez opracowanie zadania z zakresu uczenia percepcyjnego, w którym binokularne informacje wzrokowe dotyczące głębokości były mieszane z informacjami monokularnymi.

Naukowcy realizujący finansowany przez UE projekt STEREOAMB (Toward the understanding of stereopsis recovery and its application for an amblyopia treatment) podjęli się analizy tego zjawiska i wykorzystali je do leczenia amblyopii. Jednocześnie, z użyciem funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI) zlokalizowali obszary mózgu odpowiedzialne za stereopsję.

Naukowcy z sukcesem przeprowadzili pilotażowe badanie szkoleniowe w zakresie odzyskania stereopsji u osób cierpiących na amblyopię (różnowzroczność). Cała sesja ćwiczeniowa trwała 10-20 godzin i obejmowała listę specyfikacji gier video i testów komputerowych (test fuzji-diplopii, testy braku widzenia przestrzennego). Naukowcy przeanalizowali również wzorce aktywności mózgu z użyciem fMRI u osób uczestniczących w sesji ćwiczeniowej.

Identyfikacja obszarów mózgu uczestniczących w odzyskaniu widzenia przestrzennego mogłaby umożliwić stymulację mózgu podczas sesji ćwiczeniowej. Z uwagi na możliwość bezpiecznego podniesienia współczynnika uczenia o 50% i niski koszt, stymulacja mózgu mogłaby przyczynić się do poprawy wyników procesu ćwiczenia.

Skrócenie czasu trwania sesji ćwiczeniowej mającej na celu przywrócenie widzenia przestrzennego przez STEREOAMB utoruje drogę do zastosowania tej procedury w praktyce klinicznej u osób cierpiących na amblyopię. Ponieważ osoby cierpiące na amblyopię cierpią też na brak widzenia przestrzennego, proponowane sesje ćwiczeniowe poprawią skuteczność przywracania im widzenia binokularnego i poprawią ostrość widzenia w chorym oku.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Amblyopia, stereopsja, widzenie stereoskopowe, fMRI, sesja ćwiczeniowa, stymulacja mózgu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę