Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak działa mózg pszczoły

Czy pszczoła wie, o czym myśli? Na podstawie obserwacji pszczół w szklanych pojemnikach badacze stwierdzili, że tak właśnie jest.
Jak działa mózg pszczoły
Procesy metakognitywne polegają na monitorowaniu własnych myśli i używaniu uzyskanej w ten sposób wiedzy przy podejmowaniu decyzji, a ludzie są jak dotąd jedynym gatunkiem, u którego taką zdolność stwierdzono. Nie wiadomo, czy taką umiejętność posiadają pszczoły i inne gatunki zwierząt.

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy NEUROBEECOG2012 (Smart foraging: Neuronal complexity, cognition and foraging in honey bees) zajęto się badaniem podejmowania decyzji przez pszczoły w warunkach ograniczonych informacji.

Partnerzy projektu analizowali, w jaki sposób pszczoły rozpoznają i komunikują niepewność co do kwiatów innym członkom kolonii. Podczas eksperymentów pszczoły latały swobodnie i były nagradzane na trafne wybory, a karane za błędne decyzje.

Celem projektu było ustalenie, na ile naturalne i sztucznie wprowadzane zmiany złożoności neuronalnej mają związek ze zdolnością pszczół do rozwiązywania kognitywnie wymagających zadań. Badacze przyglądali się zmianom zachodzącym w kluczowych obszarach mózgu pszczoły miodnej.

Stwierdzono, że pszczoły potrafią selektywnie unikać podejmowania decyzji przy niedostatecznych informacjach. Odkryto również, że nawyki żerowania pszczół ulegają zmianom podczas ich życia.

Partnerzy projektu NEUROBEECOG2012 stwierdzili, że większa liczba połączeń synaptycznych w obszarze wizualnym mózgu pszczoły przekłada się na szybsze uczenie się i przywoływanie informacji. Wyniki badań powinny docelowo przyczynić się do lepszego poznania zasad funkcjonowania mózgu ludzkiego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pszczoły, procesy metakognitywne, podejmowanie decyzji, pszczoły miodne, NEUROBEECOG2012, żerowanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę