Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie cele antyangiogenne

Angiogeneza to jeden z charakterystycznych procesów w rozwoju nowotworów złośliwych. Wiedza na temat sposobu regulowania tego procesu przez nowotwór mogłaby zostać wykorzystana do opracowania nowych terapii.
Nowatorskie cele antyangiogenne
Rozwój guzów litych jest uzależniony od dostępu do składników odżywczych, które są dostarczane do guza za pośrednictwem nowo powstałych naczyń krwionośnych. Chociaż angiogeneza jest procesem fizjologicznym, mechanizm tworzenia nowych naczyń krwionośnych przez guzy jest nadal niewyjaśniony. Zahamowanie angiogenezy to obecnie jedna z badanych strategii, które mogą być stosowane do leczenia nowotworów złośliwych u ludzi. Jednakże aktualnie dostępne terapie antyangiogenne prowadzą do wytworzenia oporności i zwiększenia ekspresji dodatkowych czynników angiogenezy.

Apelina to peptyd, który pełni wiele funkcji w organizmie człowieka, co obejmuje aktywność w systemie krwionośnym i w inicjowaniu angiogenezy. Apelina jest bardzo silnym czynnikiem angiogennym, a jej ekspresja bardzo często zwiększa się w przebiegu choroby nowotworowej. Aby zbadać jej rolę w procesie tworzenia się nowotworów, w ramach finansowanego przez UE projektu APELIN THERAPY (Apelin inhibition as an anti-cancer therapy), wykorzystano systemy modeli mysich nowotworów spontanicznych, w których inaktywowano apelinę.

Naukowcy wykorzystali podejście multidyscyplinarne, w tym nieinwazyjny rezonans magnetyczny i analizę transkryptomu, aby zbadać wpływ braku apeliny. Podstawowe dane naukowe zostały uzupełnione danymi klinicznymi, co pozwoliło na uzyskanie nowych informacji na temat funkcjonalnej roli apeliny w angiogenezie.

Ogólnie, wyniki projektu podkreśliły funkcjonalną rolę apeliny w angiogenezie i jej przydatność jako celu terapii przeciwnowotworowej. Biorąc pod uwagę ograniczenia obecnie dostępnych terapii antyangiogennych, hamowanie apeliny mogłoby stanowić terapię w przypadkach nowotworów niereagujących na leczenie i uzupełniać istniejące terapie przeciwnowotworowe.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Angiogeneza, nowotwór złośliwy, terapia antyangiogenna, apelina
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę