Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

POLAREXPRESS — Wynik w skrócie

Project ID: 622320
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Zasoby wodne, Przemysł

Wpływ rosnących temperatur wody na ryby zimnowodne

Badacze korzystający z dofinansowania UE zajęli się podłożem genetycznym preferencji temperaturowych ryb zamieszkujących wody antarktyczne. Wyniki badań pomogą chronić te gatunki w miarę ocieplania się ich środowiska życia w związku ze zmianami klimatu.
Wpływ rosnących temperatur wody na ryby zimnowodne
Zmiany klimatu wpływają na gatunki na całym świecie i Antarktyda nie jest w tym względzie wyjątkiem. Można się spodziewać, że wzrost temperatur w tym regionie między innymi ograniczy akweny dostępne dla ryb zimnowodnych.

Zrozumienie genetycznego podłoża zależności ryb zimnowodnych od temperatury pozwoli doskonalić plany ochrony tych gatunków i gospodarowania ich populacjami. Naukowcy pracujący nad finansowanym ze środków UE projektem POLAREXPRESS (Temperature drives evolution: In search of gene expression differences between eurytherm and polar stenotherm fishes) zajęli się badaniem genetycznych adaptacji ryb zamieszkujących Ocean Południowy do preferowanych zakresów temperatury.

Badacze przyjrzeli się trzem spokrewnionym gatunkom ryb antarktycznych. Porównano budowę genetyczną dwóch gatunków tolerujących bardzo wąski zakres temperatur z trzecim, mniej wrażliwym na temperaturę.

Ryby były przetrzymywane w różnych temperaturach, co pozwoliło zidentyfikować geny reagujące w mniejszym lub większym stopniu na temperaturę. Następnie zajęto się analizą roli zidentyfikowanych genów.

W ramach projektu POLAREXPRESS udało się również sekwencjonować część genomu jednego z gatunków i zidentyfikować markery umożliwiające badanie kondycji genetycznej dzikich populacji tych ryb.

Wyniki projektu przyczyniły się do lepszego poznania wpływu zmian klimatu na antarktyczne gatunki ryb. Będzie to mieć duże znaczenie dla długoterminowej ochrony gatunków morskich w warunkach rosnących temperatur wody.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ryby zimnowodne, genetyka, temperatura, Antarktyda, zmiany klimatu, POLAREXPRESS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę