Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa technologia powłok do ekologicznych opakowań na żywność i napoje

Co roku na świecie produkuje się około 7 milionów ton powlekanego papieru i kartonu. Z tego względu uczestnicy pewnej unijnej inicjatywy postanowili stworzyć trwałe i przyjazne środowisku rozwiązania.
Nowa technologia powłok do ekologicznych opakowań na żywność i napoje
Polietylen (PE) to standardowy materiał stosowany do powlekania opakowań papierowych i kartonowych. Potrzebne są nowe ekologiczne materiały, które mogłyby zastąpić powłoki z PE, aby zmniejszyć zużycie tworzyw opartych na paliwach kopalnych i stworzyć alternatywne materiały nadające się do recyklingu.

Celem projektu BIO-BOARD (Development of sustainable protein-based paper and paperboard coating systems to increase the recyclability of food and beverage packaging materials), finansowanego ze środków UE, było opracowanie zrównoważonych, bazujących na białkach systemów powlekania opakowań papierowych i kartonowych. Ogólnym założeniem było zastąpienie PE i zwiększenie możliwości recyklingu opakowań na żywność i napoje.

Prace skupiały się na różnych surowcach uznanych za najbardziej odpowiednie do rozwiązania BIO-BOARD: serwatce, soku z ziemniaka i miazdze ziemniaczanej. Opracowano nowe zastosowania opakowań żywności dla białka z serwatki i ziemniaków, a także włókna miazgi w tworzywach kompozytowych.

Partnerzy projektu ocenili różne strategie, by następnie opracować procedury umożliwiające ekstrakcję białek z soku i miazgi ziemniaczanej. Uczeni przeprowadzili laminację wytłaczanych materiałów warstwowych opartych na białkach, takich jak papier, karton, folia aluminiowa i/lub folia plastikowa, przy pomocy klejów w celu uzyskania wielowarstwowych struktur opakowaniowych. Różne laminaty wykorzystano do dokonania charakterystyki materiałów i przeprowadzenia testów recyklingu.

Następnie w oparciu o wyniki tych prac zespół BIO-BOARD wybrał najbardziej odpowiednie struktury laminatów do testów przeprowadzonych na opakowaniach na różne produkty spożywcze w formie płynnej i stałej. W ramach tych prób przeprowadzono testy na kakao, zupce błyskawicznej, soku pomarańczowym i mleku. Uczeni odnotowywali zmiany ich właściwości mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Testy dowiodły, że materiały BIO-BOARD nadają się do pakowania większości badanych produktów spożywczych.

Na koniec przeprowadzono testy recyklingu i ocenę cyklu życia, aby określić wpływ opracowanych materiałów na środowisko.

W ramach projektu BIO-BOARD powstały trwałe i ekologiczne materiały powlekające do opakowań papierowych i kartonowych, przeznaczonych do ciekłych i stałych produktów spożywczych. Mimo to trzeba będzie jeszcze pokonać kilka przeszkód, aby wprowadzić je do masowej produkcji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

System powłok, opakowania żywności i napojów, polietylen, BIO-BOARD
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę