Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

iPatDoc — Wynik w skrócie

Project ID: 606163
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Niemcy

Łatwiejsze badanie patentów

Olbrzymia ilość patentów i powiązanych z nimi danych może znacznie utrudniać skuteczną ochronę praw własności intelektualnej. Nowa wyszukiwarka powinna pomóc w przezwyciężeniu tego problemu.
Łatwiejsze badanie patentów
Kreatywność i innowacyjność stanowią podstawę europejskiej przedsiębiorczości i muszą być wzmacniane dzięki ochronie własności intelektualnej. W ramach projektu IPATDOC (Workbench for Interactive Contrastive Analysis of Patent Documentation), finansowanego ze środków UE, opracowano nową wyszukiwarkę patentów, która pomaga w realizacji tego założenia.

Aby móc sprawdzić, czy dany pomysł lub innowacja są rzeczywiście oryginalne lub konkurencyjne, konieczne jest skuteczne i wiarygodne wyszukiwanie patentów. Jednakże, ponieważ twórcy wyszukiwarek starają się zadbać o to, aby nie przeoczyć żadnego patentu, wyniki wyszukiwania zawierają więcej nieistotnych informacji, które trzeba poddawać czasochłonnej weryfikacji.

W tym kontekście, zespół projektu stworzył wysoce skuteczną wyszukiwarkę, która umożliwia wyszukiwanie pełnej dokumentacji na temat danego patentu lub wniosku patentowego. Wyszukiwarka różni się od wcześniejszych rozwiązań, gdyż wykorzystuje aparat do interaktywnej kontrastowej analizy treści w celu uzyskania lepszych wyników.

Dokładniej mówiąc, wyszukiwarka pomaga użytkownikom w wyodrębnianiu najbardziej istotnych treści wybranego patentu lub wniosku patentowego, w tym różnic i podobieństw między patentami. Umożliwia ona interaktywną kontrolę materiału patentowego i przeprowadzenie analizy porównawczej treści, wraz z metadanymi, takimi jak wnioski i harmonogramy.

W tym celu wykorzystano intensywną analizę językową i reprezentację ontologiczną treści, przy pomocy zaawansowanych interaktywnych technik wizualizacji. Te ostatnie pomagają użytkownikom w bardziej efektywnym przeglądaniu treści, a tym samym w otrzymywaniu lepszych wyników.

Pomyślne testy skuteczności wyszukiwarki oznaczają, że powstała technologia umożliwiająca wspieranie innowacyjności, kreatywności oraz ochrony praw własności intelektualnej. Wykorzystanie tego rozwiązania przyczyni się do poprawy konkurencyjności Europy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Patent, własność intelektualna, IPATDOC, wyszukiwarka, metadane
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę