Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

3DBREASTCANCER — Wynik w skrócie

Project ID: 294121
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Poszukiwanie komórek macierzystych nowotworów złośliwych

Rak sutka jest drugą co do częstości przyczyną związanych z nowotworami zgonów kobiet. Wgląd w naturę nawrotu raka sutka poprawi przeżycie długoterminowe.
Poszukiwanie komórek macierzystych nowotworów złośliwych
W ciągu ostatnich lat znacząco poszerzono wiedzę o szlakach genetycznych i molekularnych leżących u podłoża raka sutka, co przełożyło się na mniejszą śmiertelność. Jednakże u znacznej proporcji chorych nawet po 20 latach od pomyślnej terapii dochodzi do bliskiego lub dalekiego nawrotu guza, który często bywa nieuleczalny.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu 3DBREASTCANCER (Modeling breast cancer in 3D cell culture systems and mice) starali się rozwiązać ten problem poprzez uzyskanie danych mechanistycznych o terapii guza oraz ucieczce i przeżyciu wybranych komórek, jak również powstawaniu nawrotów choroby. Opracowując nowe modele, które dokładnie odzwierciedlają przebieg choroby u człowieka, naukowcy chcieli poprawić możliwości leczenia.

Prace koncentrowały się na modelach mysich, które umożliwiają śledzenie i izolowanie pierwszorzędowych komórek nabłonka sutka myszy. Badacze ustanowili organotypowe kultury 3D z komórek pobranych od tych myszy na określonych stadiach progresji nowotworowej i badali organizację, położenie i los poszczególnych komórek w odniesieniu do ogólnego fenotypu in vivo. Porównanie z prawidłowymi komórkami macierzystymi sutka pomogło w identyfikacji pochodzenia komórek inicjujących nowotworzenie, co otwiera nowe możliwości leczenia.

Położono szczególny nacisk na mechanizmy przeżycia uśpionych, resztkowych komórek guza oraz na właściwości molekularne, które ułatwiają pojawianie się nawrotów. Naukowcy badali zależność tych komórek od onkogenów, aby móc zapobiegać nawrotom raka sutka.

System kultur 3DBREASTCANCER stanowi innowacyjną metodę badania komórek inicjujących nowotworzenie w raku sutka oraz odkrywania mechanizmów pojawiania się nawrotów. Wyniki badania przełożą się na nowe cele terapii, które będą mogły zostać wykorzystane w praktyce klinicznej do poprawy przeżycia chorych na raka sutka.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rak sutka, komórki macierzyste, nawrót, komórki nabłonka sutka, kultury komórek 3D, onkogen
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę