Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PIEDPIPER — Wynik w skrócie

Project ID: 286852
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Nowa koncepcja pułapki na myszy

Stosowane na całym świecie metody zwalczania szkodników są nieskuteczne i prowadzą do zwiększania się liczebności populacji gryzoni. Naukowcy stworzyli nową koncepcję pułapek na myszy, eliminując wady i zanieczyszczenie środowiska związane z aktualnie używanymi systemami.
Nowa koncepcja pułapki na myszy
Szczury i myszy są nosicielami ponad 70 chorób, które mogą przenosić się na ludzi, a ponadto niszczą plony i infrastrukturę. Wykorzystywane obecnie środki zwalczania szkodników są nieskuteczne i powodują przedostawanie się dużych ilości toksyn do środowiska, podczas gdy liczebność populacji gryzoni z roku na rok rośnie.

Celem finansowanego ze środków UE projektu PIEDPIPER (Piedpiper) było opracowanie urządzenia do zwalczania szkodników, które byłoby skuteczniejsze od tradycyjnych rozwiązań, a jednocześnie bardziej przyjazne środowisku i tańsze. Naukowcy połączyli nowe technologie opracowane przez cztery przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Badacze starali się określić minimalną ilość toksyny potrzebną do uśmiercania gryzoni. Chcieli też, aby toksyna była dostarczana do krwiobiegu gryzoni bez ryzyka dla ludzi czy zwierząt domowych.

W celu podawania toksyny gryzoniom opracowano system aerozolowy, który przenosi ją przez skórę do krwiobiegu. Konieczność stosowania przynęty pokarmowej wyeliminowano dzięki przebadaniu moczu gryzoni pod kątem wyizolowania związków wabiących zwierzęta do pułapki.

Uczestnikom projektu udało się poprawić aktualne standardy dzięki zmniejszeniu ilości toksyny na gryzonia z 5 ml do zaledwie 1 ml. Opracowano substancję, która nie jest rozpuszczalna w wodzie i której stężenie można kontrolować w trakcie spryskiwania gryzoni.

W ramach projektu PIEDPIPER powstał produkt, który jest przyjazny dla środowiska i cechuje się mniejszym zużyciem toksyn niż inne trutki dostępne na rynku. Omawiane badania umożliwiają bezpieczne i skuteczne zwalczanie szkodników.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zwalczanie szkodników, gryzonie, toksyny, PIEDPIPER, przyjazne środowisku, krwiobieg, system aerozolowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę